Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 936 Tarih : 24 Aralık 2019
Konya Karaman Bölgesi İmalat Sanayi Sektörel Rekabet Edebilirlik Analizi - 2019

Konya Karaman Bölgesi son yıllarda kendi yerel dinamikleri ve KOBİ temelli esnek üretim yapısıyla imalat sanayinde küresel piyasalara entegre olmaya başlayan bir endüstriyel büyüme odağı olmaya yolunda ilerlemektedir. İmalat sanayi odaklı ulusal ve küresel rekabet edebilirliğin yükselmesi bölgenin belirli sektörlerde uzmanlaşabilmesini gerekli kılmaktadır. Bölgesel Rekabet Gücü’ ya da ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ kavramı bölgelerin, bir yandan dış rekabet koşulları içerisinde uluslararası pazarlara yönelik mal ve hizmet üretebilmeleri; bir yandan da bölge içi yüksek ve sürdürülebilir gelir seviyeleri, istihdam olanakları yaratabilmeleri olarak tanımlanabilir. Bölgesel ekonomilerin ulusal ve küresel pazarlarda rekabet edebilmek ve bu pazarlardaki değişikliklere adapte olabilmek için yerel kaynakları verimli bir şekilde kullanmaları, bölgesel rekabet gücünü artırmaktadır. Belli bir bölgesel ekonomi içinde varlık gösteren firmaların verimliliği ya da rekabet gücü ise, her zaman için bölgesel rekabet gücüyle paralel olarak ilerlememektedir.              

Bu çalışmada öncelikle 2013 yılında Konya Karaman Bölge Planı kapsamında yapılan imalat sanayi sektörü rekabet analizi projesi tekrar gözden geçirilmiş ve sektörle durum yeniden analiz edilmiştir. 

Analiz kapsamında bölgedeki imalat sanayinde hangi sektörlerin karşılaştırmalı rekabet avantajının daha yüksek olduğu tespit edilecek ve bölgenin stratejik öneme sahip sektörleri daha önceki analizde belirlenen şu kriterlere göre yeniden ortaya konulmuştur:

  1. Bölgedeki Sektörel Yoğunlaşma ve Yığınlaşma (Yerelleşme ve Yoğunlaşma Katsayısı)
  2. İhracatın Teknoloji Düzeyi
  3. Sektörlerin İhracat Performansı (Vollrath Analizi)
  4. Sektörlerin Kümeleneme Potansiyelleri (Üç Yıldız Analizi)