Haberler

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ İLE SANAYİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 13 Kasım 2019
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ İLE SANAYİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile program kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ilk çağrı takvimi 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla açılmış olup ön başvurular 06 Aralık 2019 tarihine kadar https://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınacaktır.

Bu çerçevede, program tanıtımına ilişkin hazırlanan elektronik broşür ve makine sektörü ürün listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.