Haberler

ÇUMRA DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA DAVETLİSİNİZ

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 08 Eylul 2019
ÇUMRA DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA DAVETLİSİNİZ

Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri, bölgesinin iş ve yatırım ortamının yurtiçi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, bölgesine yatırım çekmek için faaliyetlerde bulunmak ve bölgede yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcının izin ve ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmaktır. Mevlana Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, tek durak ofis işlevi görerek uzman kadrosu ile yatırımcılar için ücretsiz olarak hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Konya Müdürlüğü, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Konya Çalışma Grubu ve ilgili Odalarımız işbirliğiyle Beyşehir, Çumra ve Ereğli İlçelerimizde “Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantıları” düzenleme kararı alınmıştır. İlgili toplantılarda MEVKA, Konya YDO hizmetleri, KOSGEB, İŞKUR ve TÜBİTAK Sanayi destekleri ve Yatırımlarda Devlet Yardımları (Yatırım Teşvik Sistemi) ile ilgili iş dünyasına bilgilendirme yapılacaktır.

MEVKA öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Çalışma Grubu ve Çumra Ticaret Odası işbirliğiyle organize edilen “Çumra Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” 18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 13.30’da Çumra Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlenecektir. Programımıza katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

Konuyla ilgili sorularınız için:   MEVKA Konya YDO – 0 332 236 32 90  ÇUMRA TO- 0 332 447 10 66

Konya’daki çeşitli teşvik ve desteklerle ilgili bilgilere ulaşmak için:  http://www.konyadayatirim.gov.tr/yatirim.asp?SayfaID=14

MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Yatırım Teşvik Rehberi’ne ulaşmak için: http://www.konyadayatirim.gov.tr/images/dosya/Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Te%C5%9Fvik%20Sistemi%20Rehberi-MEVKA.pdf

PROGRAM AKIŞI

18 Eylül 2019, Çarşamba

13.00-13.30                        Kayıt

13.30-14.00                        Açılış Konuşmaları

14.00-14.30                        MEVKA Mali Destek Programı

14.30-15.00                        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi

15.00-15.15                        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Destekleri

15.15-15.30                        Çay Kahve Arası

15.30-16.00                        KOSGEB Destekleri

16.00-16.30                        TÜBİTAK Sanayi Destekleri

16.30-17.00                        İŞKUR Destekleri

17.00-17.30                        Soru Cevap ve Kapanış

Toplantı Yeri: Çumra Ticaret Odası Toplantı Salonu