Haberler

MEVKA’DAN KOBİ’LERE 30 MİLYON TL DESTEK

MENU
Okunma : 2,3b Tarih : 21 Temmuz 2019
MEVKA’DAN KOBİ’LERE 30 MİLYON TL DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı, kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 2019 Yılı KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL’lik proje teklif çağrısına çıktı.

Faaliyetlerine başladığı 2009 yılından bu güne kadar açmış olduğu mali ve teknik destek programları ile bölgede eş finansmanlar ile birlikte 300 Milyon TL’lik yatırımı harekete geçiren Mevlana Kalkınma Ajansı, ilan ettiği bu teklif çağrısı ile yeni dönemde gelişme potansiyeli gösteren sektörlerde üretimin yerlileştirilmesini, savunma sektöründe endüstriyel yetkinliğin kazandırılmasını, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir.

İlan ettikleri KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “Ajans olarak, bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, Konya ve Karaman Bölgesi’nde yer alan tüm paydaşlarımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu hedefler çerçevesinde ajansımız, 2019 yılında kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak “Ara malı” “Savunma” ve “Karaman” olmak üzere üç ayrı öncelikte toplam bütçesi 30 Milyon TL olan mali destek programı için teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZ, İTHAL EDİLEN PEK ÇOK ARA MALINI ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE”

Ülger, açıklamalarının devamında, “Mali destek programımızın ilk önceliğini oluşturan ve ajansımız tarafından 10 Milyon TL destek verilecek olan “Ara malı” başlığı altında bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik olarak belirlenen ürünlerin bölgemizde üretimi desteklenecektir. Hepimizin malumu olduğu üzere Türkiye genelinde hammadde ve girdi süreçlerinde yapılan ara malı ithalatı dış ticaret performansını olumsuz yönde etkileyen temel unsurlardandır. Gerek bölgemizde ve gerekse de ülkemizde ithalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Bu durum ülkemizin dış ticaret açığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır. Bu riskin en aza indirilmesi ve yerlileştirme çalışmalarına temel teşkil etmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından ülkemizin üretim yetenekleri, ithalat içindeki payı, uluslararası pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli, teknoloji ve karmaşıklık düzeyleri açısından tek tek incelenerek kısa vadede yerlileştirilebileceği değerlendirilen 43 ürün grubu belirlenmiştir. Bu bağlamda, MEVKA olarak, ithalatı yapılan ara mallarının bölgemizde üretilmesinin sağlanmasına yönelik olarak 2018 ve 2019 yıllarında bölgedeki imalatçıları kapsayan detaylı anket çalışmaları gerçekleştirerek bölge KOBİ’lerinin bakanlık düzeyinde belirlenen ürünlerden hangilerini üretebilecekleri ve bunun için nelere ihtiyaç duyabilecekleri bilgisini elde etmiştik. Anket çalışmalarımız sonucunda bölgemizde yer alan KOBİ’ler tarafından üretilebilecek, Panel Teknolojileri (LED/AMOLED/QLED), Sensörler, Güç Elektroniği Sistemler, Sınai Robotlar, Yağlı Hidrolik Güç Transmisyon Kontrol Valfleri, Doğru Akım (DC) Motorları, Buğday Glüteni, Yeni Nesil Elektronik Fren Sistemi, Donanım ve Yazılımları, Polipropilen (ilk şekilde) ve Propilen kopolimerleri (ilk şekilde) gibi ürünlerin üretilmesini destekleyerek ara malı ithalatını azaltmayı hedefledik. Bölgemiz, sadece belirlenen ara mallarını değil, geniş üretim yelpazesi ve güçlü sanayi altyapısı ile destek verildiği sürece ithal edilen daha pek çok ara malını üretebilecek kapasitede” ifadelerine yer verdi.  

“KONYA’NIN SAVUNMA SANAYİİNDE MERKEZ ŞEHİR OLMASI İÇİN DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Mali destek programlarının ikinci önceliğini oluşturan ve uzun süredir üzerinde çalışma yürüttükleri savunma sanayii desteklerine de değinen MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “Savunma Sanayii, ülkemiz için son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığı 2018 yılı verilerine göre, ihracatımız 2002 yılında 247 Milyon Dolar iken 2018 yılında bu rakam 2,05 Milyar Dolara ulaşmıştır. Savunma sanayii projeleri sayısı 610’a, savunma sanayii projeleri toplam sözleşme bedeli 60 Milyar Dolara ve yerlilik oranı %68’e ulaşmıştır. Dünya genelinde silah ithalatının büyük bir kısmı Ortadoğu ve körfez ülkeleri tarafından yapılmaktadır. Söz konusu bölgelerde konjonktürel değişimlere de bağlı olarak etkin ve kilit bir rol üstlenmek isteyen ülkemizin, bu bölgelere silah ihracatını artırması gerekmektedir. Sektörün 2023 yılı ihracat hedefi 25 Milyar Dolar olup, savunma sanayiine yapılacak her katkı son derece önemlidir. Özellikle, Huğlu ve Üzümlü Bölgesi de bu amacın gerçekleşmesi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Askeri silahlara geçiş ve savunma sanayiine entegrasyon açısından önem taşıyan av tüfekleri ihracatında 2016 yılı itibariyle Türkiye 138 Milyon Dolarla İtalya’nın arkasından 2. sıradadır. 2018 Yılında bu rakam 150 milyon dolara yaklaşmıştır. Ülkemizin bu alandaki önemli başarısına katkı sağlayan işletmelerin büyük bir çoğunluğu bölgemizde bulunmaktadır.  Av tüfeği üretimi, bölgemiz için imalat, istihdam, ticaret, ihracat ve ileride savunma sanayiine hizmet edebilecek bir rezerv olma açısından büyük öneme sahiptir. Günümüzde Konya’da yılda yaklaşık 450-500 bin adet av tüfeği üretimi yapılmaktadır. Diğer taraftan, bölgedeki 5 firma Konya’da temeli atılan ASELSAN Konya Silah Sistemleri tesisinde ortaklık statüsüyle Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri üretimine başlayacaktır. Ayrıca, bölgemizdeki firmalar Savunma Sanayi Başkanlığı ile MPT-76, MPT-55 ve Bomba-atar üretim sözleşmeleri imzalayarak üretime geçmişlerdir. Bu ivmenin sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır. Aynı kapsamda, ürün çeşitlendirilmesini sağlayacak ve ASELSAN, SSB, ROKETSAN gibi büyük savunma sanayii şirketleri ile beraber çalışma potansiyeli taşıyan KOBİ’lerden gerek kurumsal açıdan gerekse sertifikasyon açısından projeler beklenmektedir. Bu önceliğe de ajansımız tarafından 10 Milyon TL bütçe ayrılmış ve bölgemizde yer alan KOBİ’lerin Ar-Ge, tasarım, yazılım, endüstriyel yetkinlik, iş süreçleri, yönetim ve organizasyon, nitelikli istihdam, danışmanlık, belge, sertifikasyon, makine teçhizat ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bölgemizde yer alan KOBİ’lerden; Savunma sanayine yönelik motorlu taşıtlar, zırhlı araçlar, zırhlı araç motoru, piyade tüfeği ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler, av tüfekleri imalatından savunma sanayiine entegrasyonu sağlayan projeler, savunma sanayiine yönelik drone, füze vb. hava araçları ve/veya ilgili parçalarının üretimine yönelik projeler, savunma sanayine yönelik kamuflaj vb. için yüksek teknolojili boya, çelik yelek, paraşüt ya da soğuk iklim için giysi malzemelerinin, havacılıkta kullanılan balistik cam üretimlerine yönelik projeler, askeri hava taşıtları için tasarlanan elektronik kart, dizgi ve cihazlara ilişkin yüksek irtifa projeler, firmaların ürün geliştirme yetkinliklerinin (Ar-Ge, Analiz ve Tasarım, Prototip Geliştirme, Hızlı Prototipleme ve Test/Kalibrasyon yetkinliği) artırılmasına yönelik projeler, firmaların organizasyonel planlama yetkinliklerinin artırılmasına ve kalite altyapılarının  (AQAP, AS9100 vb.) geliştirilmesi ile firmalarda ERP, MRP, Karar Destek Sistemi gibi Kurumsal Entegre Yazılım Sistemleri kurulmasına yönelik projeler bekliyoruz. Konya’nın, Milli Savunma Sanayii’nde merkez şehir olması için bölgedeki tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya ve bölge üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“KARAMAN’DA, KOBİ’LERİN KAPASİTELERİNİN ARTMASINA YÖNELİK DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Mali destek programlarının üçüncü önceliği olan Karaman’a yönelik desteklerden de bahseden Ülger, “Karaman, İç Anadolu Bölgesi’nde hububat ve bakliyat üretimi/ticareti konusunda önemli merkezlerden biridir. Bereketli topraklara sahip olan Karaman’da, tarıma dayalı sanayi ön plandadır. Örneğin, ülkemizdeki bulgurun %20’si, ihraç edilen bulgurun %80’i Karaman’da üretilmektedir. Bununla birlikte önemli miktarlarda arpa, yulaf, çavdar üretimi mevcuttur. Ağaç-orman ürünleri ve mobilya sektöründe önemli bir üretim potansiyeline sahip olan Karaman, televizyon üniteleri ve mobilya üretimi, ahşap parke ürünleri ile lambri türü ürünlerin üretimi, satışı ve montajından önemli bir gelir elde etmektedir. Ayrıca, sertifikalı elma ağacı sayısı bakımından Türkiye’de birinci sırada, elma üretiminde ise 388 bin ton ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de de toplam elma üretimin %15’ini karşılamaktadır.  İlde 20,5 ton/yıl kapasiteli meyve suyu tesisleri bulunmaktadır. Meyve suyunda başlıca elma, pancar, siyah havuç, kiraz gibi Karaman’da yetişen ürünlerden yararlanılmaktadır. Süt ve süt ürünleri sektörü de Karaman’ın “Gıda Şehri” niteliğine katkı sağlamaktadır. Süt ve süt ürünleri bakımından da önemli bir yerde olan Karaman’da lezzet olarak Dünya’da ilk beşe giren Divle Peyniri’nin üretiminin artırılmasına ve kooperatifleşme çalışmalarına devam edilmektedir. Ajansımız tarafından bu program kapsamında, Karaman’a 10 Milyon TL bütçe ayrılmış olup, Karaman’da faaliyet gösteren KOBİ’lerden, tarım makinelerinin imalatına, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin, tekstil ve tekstil ürünlerinin vb. imalatına yönelik projeler, depolama, etiketleme, ambalajlama, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik olarak geliştirilmesine yönelik projeler, tarım ürünlerinin işlenerek  (örnek: elma kurusu, elma cipsi, elma dilimi, havuç ürünleri vb.)  saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı vb. gibi,  katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler, gıda/içecek üretimine yönelik olarak glüten, sodyum veya laktoz içermeyen ürünlerin, fenilketonüri hastalarının ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin üretilmelerine, helal gıda/içecek ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler, Karaman Guymağı, Divle Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası vb. yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler, geleneksel el sanatları olmak üzere maddi kültür ürünlerimizin ihraç ürünlerine dönüştürülmesine katkı sağlayacak projeler, turizm sektöründeki işletmelerin kapasitelerini artırmaları, turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, termal veya sağlık tesislerinin kurulması/geliştirilmesi, konaklama gün sayılarının veya işletme yıldız sayılarının artırılması, inanç turizminin geliştirilmesi vb. faaliyetlere yönelik projeler beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

“KURUMSALLAŞMAYI VE YALIN ÜRETİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Bu program kapsamında KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına yönelik tedbirlerin de yer aldığını söyleyen Ülger, “Hem ülkemizde hem de bölgemizde yer alan firmaların yönetimlerinin ikinci ve üçüncü kuşağa aktarıldığı dönemde aile/ortaklık anayasaları işletmelerin devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bizim burada en büyük temennimiz bölgemizde yer alan firmaların ileride yaşayabileceği olası sorunların şimdiden giderilmiş olması, kurumsallaşmaları, sürdürülebilir ve köklü bir yapı haline gelmeleridir. Bu minvalde ilan ettiğimiz mali destek programımızda buna yönelik tedbirlere de yer vermiş durumdayız. Yine bu program kapsamında ajansımızın tedbir aldığı bir diğer alan da yalın üretim konusudur. Bu çerçevede, bölgedeki üretici firmalarda maliyet, stok işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, hata, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği bir üretim sisteminin bölgede uygulanması adına bir takım tedbirlere yer verdik” dedi.

“BÖLGEMİZDE YER ALAN KOBİ’LERİMİZİN PROJE BAŞVURULARINI BEKLİYORUZ”

TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin proje yazma altyapılarının oldukça iyi düzeyde olduğunu da vurgulayan MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “Daha önce ilan ettiğimiz mali destek programlarımızda olduğu gibi bu programda da belirlenen önceliklere göre KOBİ’lerin çok sayıda proje başvurusu yapacağına inancımız tamdır. Bu noktada firmalarımıza desteklerden yararlanabilmek adına büyük bir görev düşmektedir. Bölgemizin bu desteklerden azami bir şekilde yararlanabilmesi için ajansımız bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri düzenlemiş, eğitimlerin günleri ve saatleri ajansımızın internet sitesinde duyurulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ilan edilen mali destek programının KOBİ’lerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.