Haberler

MEVKA, KURUMSALLAŞMA KONUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 26 Kasım 2018

Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürlüğü tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ajansa sunulan “Konya Sanayisi Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Uygulama Projesi” destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger ve Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Uğur Özalır tarafından imzalandı.

İmzalanan teknik destek projesi ile Konya sanayisinde faaliyet gösteren firmaların kurumsallaşarak kısa ve orta vadede büyümeleri, yerel ve bölgesel kalkınma farklarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Konya merkezinde seçilecek sanayi işletmelerinin kurumsallaşma konusundaki analizlerinin yapılması, eksik yönlerin tespit edilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda birebir profesyonel danışmanlık hizmetinin verilmesi gibi faaliyetler yürütülecektir. Bu teknik destek projesi ile ayrıca Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarının, Konyalı firmaların ve ilgili paydaşların insan kaynakları ve kurumsallaşma konusundaki çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Yine proje kapsamında, Konyalı firmaların kurumsallaşma konusundaki eksik yönlerinin, bu eksiklerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak ele alınacağı kurumsallaşma raporunun hazırlanması elde edilecek sonuçlar arasında yer almaktadır.

Hayata geçirilecek olan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger “Günümüzde, Dünya ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de baş aktör ve itici güç özel sektör ve bu sektörü oluşturan aile işletmeleridir. Ülkemiz ekonomisinin %95’ini oluşturan bu işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesi ve sonraki nesillere aktarılması hem bölgesel hem de ulusal açıdan büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizde bu denli öneme sahip olan aile işletmelerinin nesiller boyu varlıklarını sürdürebilmelerindeki en önemli unsurlardan biri kurumsal yapının sağlamlığıdır. Sürdürülebilir büyüme ve krizlere karşı etkin korunma, ancak işletmeler için vazgeçilmez bir süreç halini alan kurumsallaşma düzeyinin artırılması ve iyi bir yönetim ile mümkündür. Genel manada, şirketlerin kuralları, standartları, kendisine özgü değerleri, iş yapma usul ve yöntemleri, çalışma biçimleri olması ve kişilerden bağımsız kalması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, profesyonel bir yönetime geçilmesi olarak tanımlanan kurumsallaşma kavramının amacı, firmanın patron, yönetici, kritik personel vb. kişilerden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kurum olarak bizler de bölgemizde kurumsallaşma konusunda farkındalığın artması ve bölgemizde faaliyet gösteren firmaların bu konuda yaşadıkları sorunların tespit edilerek çözüm üretilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok kısa bir süre önce hem konusunda uzman hem de işin bizzat içerisinde yer alan oda başkanlarımızın katılımları ile “Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma” konulu panel gerçekleştirerek konuyu tüm yönleri ile ele almıştık. Ajansımız desteği ile hayata geçirilecek olan bu proje kapsamında da bölgemizdeki firmaların kurumsallaşma konusunda analizleri yapılarak eksik yönleri ele alınacak ve bu eksiklerin giderilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verilecektir. Bunun yanı sıra proje sonunda hazırlanacak olan kurumsallaşma raporu ile de bölgemizin bu konuda adeta fotoğrafı çekilecektir. Ajans olarak, bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda desteklerimizin süreceğini ifade ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.