Haberler

“İTHAL ARA MALLARININ YERLİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ”

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 09 Kasım 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı, ülkemizin ve bölgemizin ithalat kalemlerinin başında gelen ara mallarının hem ülkemizde hem de bölgemizde üretilebilirliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Ara Malı İthalatı ve Yerlileştirme” konulu panel gerçekleştirdi.

Panele MEVKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın yaptığı programda, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Sanayi Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli panelist olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Ülkemizin ithalat yapısını incelediğimizde, ithalatın yaklaşık %70’lik kısmının ara malı ithalatı olduğunu görmekteyiz. TÜİK rakamlarına göre, 2000 yılında 36 Milyar Dolar olan ara malı ithalatı, 2017 sonunda 171 Milyar Dolara ulaşmıştır. Tabi bu artışa paralel olarak, ihracat rakamlarımız da sürekli bir artış içine girmiş ve 150 milyar dolar seviyesini geçmiştir. İhracattaki bu artışa rağmen, ithalatımızın daha fazla artması nedeniyle dış ticaret açığımız süreklilik arz eden bir durum haline gelmiştir. Bu noktada sürdürülebilir bir dış ticaret politikası gereği, ülkemizde üretilmesi mümkün olan ara mallarının ithalatının azaltılması hayati önem taşımaktadır. Burada meydana gelecek azalma hem dış ticaret açığını azaltacak hem de cari açığın düşmesini sağlayacaktır. Ajans olarak bizler de ithal ara malı üretiminin desteklenmesi sonuç odaklı programı kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. İlk olarak bölgede konunun karar verici paydaşlarından oluşan yerlileştirme komisyonunu kurduk. Ardından hem komisyon kararıyla, hem de ajans kararıyla, bakanlığımızın ulusal düzeyde yaptığı çalışmayı bölgemize indirgeyerek, bu ürünlerden hangilerinin bölgemizde üretilebileceğini ve bu ürünlerin dışında da bölgemizde yerlileştirilmesi mümkün olan ürünlerin neler olabileceğini belirlemek için bir saha çalışması başlattık. Bu çalışma ile yerlileştirilmesi hedeflenen ürünleri tespit etmenin yanında, sanayimizde bu ürünleri üretme potansiyeline sahip şirketlerin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu tespitlerin yapılmasının ardından da 2019 yılında çıkılması planlanan mali destek programı ile ithal ara mallarının bölgemizde üretilmesi çalışmaları desteklenecektir. Bölgemizin üretim potansiyeline baktığımızda sadece bakanlığımızın belirlediği ithal ürün gruplarının değil, bu ürün gruplarının dışında kalan ve ithal kalemlerimizde yer alan ürünlerin de Konya ve Karaman sanayisinde üretilebileceğine inanıyoruz. Bu konuyu ülkemizin kendisine koymuş olduğu hedefler açısından son derece önemli gördüğümüzü ve bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Nuri Barış Tartıcı, da, “Konya’da, özellikle de ithalat bağımlılığımızı, ihraç ettiğimiz ürünleri ya da iç piyasaya sunduğumuz ürünlerdeki ithal ara malını azaltmaya yönelik böyle bir toplantıda, Anadolu’nun en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden olan Konya’da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genel müdürlük olarak bizim çalışma konumuz yerel ekonomiler üzerine. Tabi bu ithalat bağımlılığını azaltma konusu ülke ekonomisi bakımından ve makroekonomi bakımından büyük öneme sahip. Eğer ticarette ithalat lehine açığınız var ise bunun finansmanı gerçekten bir ülke için hayati bir öneme sahip oluyor. Özellikle finansal dar boğazlar yaşadığımız bu günlerde bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Sürdürebilir üretim yapısı aynı zamanda, sürdürebilir dış ticaret yapısını gerekli kılıyor. Ülke olarak ihracatımızı artırırken aynı zamanda ithalatımızı da azaltmak durumundayız. Ancak bu şekilde dengeli bir dış ticaret politikasına sahip olabiliriz. Bugün gerçekleştirilen panelin bu konudaki farkındalığı artırmasını temenni ediyor, panelin bölge için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Son olarak konuşan MEVKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan Toprak da “Ülkemiz en ufak sıkıntıya düştüğü zaman dış güçler dediğimiz, bizim ilerlememizi istemeyen ülkelerin, mihrakların ne gibi tertipler içerisine girdiklerini, ne gibi baltalama faaliyetlerine girdiklerini yakın zamanda gördük. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile millileşme ve yerlileşme manasında herkes seferber oldu. Herkesin üzerine düşen konu hakkında en iyisi yapma gayretinde olduğunu görüyorum. Konya, tarımın yanı sıra çok ciddi bir sanayi ve ticaret merkezi konumundadır. Konya’da ara mallar dâhil olmak üzere sanayi üretiminin çok yaygın olduğunu gördük. Ara malları, ithalatımızın yüzde 70’ini oluşturuyor. Bunu azaltmak için herkes elini taşın altına koymalıdır. Sadece belirlenen 43 ürünün değil, diğer ithal kalemlerinin de bu topraklarda yapılabileceğine inancımız tamdır.  Bu konuda ajansımız da çalışmalar başlatmış ve sonuca dönük somut adımlarla ilerlemektedir. Bu panelin ciddi anlamda milleşmenin, yerlileşmenin başlangıç adımı olması en büyük beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde panelistler Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Sanayi Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli, ithal ara mallarının ülkemiz ve bölgemizde üretilmesinin önemine değinerek, kendi kurumlarının bu alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Panel, katılımcılardan gelen soruların panelistler tarafından cevaplanması ve aile fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

Galeri