Haberler

MEVKA’DAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE BÜYÜK DESTEK

MENU
Okunma : 2,3b Tarih : 07 Agustos 2018

KTO Karatay Üniversitesi’nin MEVKA 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başvurusunu yaptığı KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Projesi destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger ve KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Ergun tarafından imzalandı. Konya-Karaman Bölgesi’nin sağlık sektörü yatırımı açısından büyük önem taşıyan projeye ajans tarafında 558.000,00 TL destek verilecek. 

Atılan imzaların ardından proje ile ilgili bilgiler aktaran MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Tıp dünyası, kişiselleştirilmiş, ön görücü ve koruyucu tıp düzeyinde hastalıkların tedavi edildiği yeni bir alana doğru ilerlemektedir. Bu doğrultuda nitelikli çalışmaların yapılabilmesi ve belirli standartların yakalanabilmesi için uygun alt yapıya sahip laboratuvarların kurulması, bu alanda çalışmalar yapabilecek deneyim, beceri ve bilgiye sahip bilim insanlarının yetiştirilmesi, araştırma, eğitim ve yenilik üretme süreçlerini bir araya getirerek sağlık sektörünün rekabet gücünü artırması bakımından büyük önem arz etmektedir. Ajansımız desteği ile hayata geçirilecek olan araştırma laboratuvarı ile de yöremizin hastalıklarının kontrolü, araştırılması ve tedavisine yönelik çalışmaların yapılması, insanlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık harcamalarının minimuma indirgenmesi hedeflenmektedir. Bölgemizde yer alan üniversitemize daha fazla nitelikli eleman çekebilmek, uygulamalı eğitim yapmak, araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve üniversite-özel sektör iş birliğini güçlendirmek projenin diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Kurulacak araştırma laboratuvarı, KTO Karatay Üniversitesi ile şehrimizde ve ülkemizde bulunan lisansüstü öğrencilerinin, akademisyenlerin ve sağlık sektöründeki tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak, proje destekli faaliyet yürütecek ve bu sayede, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan projeler yapma olanağı sağlamış olacaktır. Yine proje kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Fakültesinde, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’nda ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda yüksek lisans ve doktora programları açılarak bilime ve dolayısıyla sağlık alanındaki çalışmalara katkı sağlayacak yeni öğrenciler yetiştirilecektir. Özellikle son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde ülkemiz, uluslararası alanda tedavi olmak için tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. Yakalanan bu ivmenin devam ettirilebilmesi ise, sağlık sektörü altyapısının güçlendirilmesi, hastanelerimizin, üniversitelerimizin laboratuvarlarının çağın gereği teknolojik ürünlerle donatılması ve bu alanda yetişmiş bireylerin varlığı ile mümkün olacaktır. Ajans olarak bizler de, ülkemizin en fazla yatırım yaptığı alanların başında gelen sağlık sektörüne katkı sağlamak ve bu alanda ülkemizin rekabet gücünü artırmak adına ilan ettiğimiz son proje teklif çağrımızda sağlık sektörü odaklı projelere de destek veriyoruz. Bu projenin, bölgemizin sağlık sektörüne ve ar-ge çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağına inancımızın tam olduğunu dile getiriyor, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayrı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.