Haberler

Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınav Sonuçları

MENU
Okunma : 2,3b Tarih : 03 Agustos 2018

     Sözlü Yarışma Sınav Sonuçlarının İlanı

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan sözlü yarışma sınavına çağrılan 21 adayın tamamı sınava katılım sağlamıştır. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan asıl ve yedek uzman personel listesi ek dosyada sunulmuştur. Hukuk ve Sosyoloji bölümlerinden başvuru alınmamıştır. Şehir ve Bölge Planlama, İstatistik ve Makine Mühendisliği bölümlerinde sözlü yarışma sınavına katılanlardan başarılı aday bulunamadığı için boş kalan pozisyonlar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği m. 14/3 gereğince diğer bölümlere kaydırılmıştır.

Sınavı kazanan adaylara göreve başlamalarına ilişkin kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 03.08.2018