Haberler

BÖLGEYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 21 Haziran 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bugüne kadar TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgemizin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla çalışmaya ve bölgemizi desteklemeye devam ediyoruz.

Bugüne kadar farklı sektörlerde çıkmış olduğumuz otuz dört farklı güdümlü, mali ve teknik destek programları kapsamında ajansımıza sunulan 1125 proje kabul görmüş ajansımız tarafından kar amacı güden kurum ve kuruluşlara (KOBİ) 79.2 Milyon TL ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 80.5 Milyon TL olmak üzere 160 Milyon TL’ye yakın destek sağlanarak eş finansman ile birlikte bölgede yaklaşık 300 Milyon TL’lik bir yatırım harekete geçirilmiştir.

Ajansımız desteği ile hayata geçirilen projeler sayesinde bugüne kadar 1200 yeni istihdam oluşmuş, bununla birlikte yaklaşık 46.000 kişinin farklı konularda eğitim alması sağlanmıştır.

Ajanslar yapıları itibari ile teklif çağrıları kapsamında hibe vermenin yanı sıra bulundukları bölgedeki girişimcilik ekosisteminin oluşması ve gelişmesi yönünde de çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, ajansımız tarafından bugüne kadar 850 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilerek girişimci adayları desteklenmiştir.

Bir yandan yürütmüş olduğumuz mali ve teknik destek programları ile bölgemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik açıdan gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken bir yandan da Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofislerimiz aracılığı ile “Tek Durak Ofis” anlayışı doğrultusunda “ücretsiz” olarak verdiğimiz yatırımcılara rehberlik etme, işletme kurma süreçlerine yardımcı olma, kurumlarla olan bağlantıları kolaylaştırma, izin ve ruhsatlandırma süreçlerini koordine etme gibi hizmetlerimizle bölgemize yatırımcı çekmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla ajansımız tarafından bugüne kadar potansiyel girişimci ve mevcut işletme sahibi 2200 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Bölgede yer alan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda 148 araştırma raporu, 26 fizibilite, 7 analiz ve 6 adet envanter çalışması olmak üzere 187 çalışma desteklenerek bölgenin hizmetine sunulmuştur.

Bölgede üretilen ürünlerin yeni pazarlara ulaşması, bölgede yer alan KOBİ’lerin sektörlerindeki son gelişmeleri yakından takip etmeleri, bölgenin tarihi, turistik, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla bugüne kadar ulusal ve uluslararası 35 fuara bölgemizin aktörleri ile birlikte katılım sağlanmıştır.