Haberler

MEVKA’DAN ENDÜSTRİ 4.0 EĞİTİMİ PROJESİNE DESTEK

MENU
Okunma : 2,4b Tarih : 04 Haziran 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönem Değerlendirme Sonuçları’na göre destek almaya hak kazanan kurumlarla sözleşme imzalamaya devam ediyor. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ajansa sunulan Endüstri 4.0 Odaklı Eğitmen Eğitimi Projesi’nin sözleşmesi, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar arasında imzalandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülecek olan proje ile, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren okullar arasında Endüstri 4.0 odaklı yazılım, tasarım, kodlama ve simülasyon konusunda yeterli bulunan okulların kapasitelerinin arttırılması ve öğretmenlerin Endüstri 4.0 odaklı projeler üretmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Şerife Akkanat İlkokulu ve Şerife Akkanat Ortaokulu’ndan 30’ar öğretmen, 15 kişilik 6 grupta eğitime dâhil olacaktır. Bu sayede toplamda 90 öğretmene “Bilimsel Sorgulama, Matematiksel Modelleme, 3D Modelleme, Simülasyon ve Akıllı Üretim Ekosistemi, Bulut, Nesnelerin İnterneti ve Siber Güvenlik, Mühendislik Çalışmaları ve Uygulamaları, STEM Eğitiminde Ölçme Değerlendirme, STEM Entegrasyonu, Etkinlik Tasarlama ve Uygulama Çalışmaları” konularında 24 gün boyunca 96 saat eğitim verilecektir.

Hayata geçirilecek proje hakkında bilgiler aktaran MEVKA Genel Sekreter V. Savaş Ülger “Bilim ve teknolojide sürdürülebilir başarı yakalamak istiyorsak, eğitimde kalitemizi daha da artırmak mecburiyetindeyiz. Dijital okur yazarlığa doğru hızlı bir şekilde ilerleyen ülkemizde, kalite artırımının ilk aşaması da Endüstri 4.0 odaklı yazılım, tasarım, kodlama ve simülasyon eğitiminde geçmektedir. Hepimizin bildiği üzere ilk sanayi devrimi su ve buhar gücünün kullanıldığı mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devriminde elektrik gücünün yardımıyla seri üretim başladı. Üçüncü sanayi devriminde ise elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdiyse 4. Sanayi Devrimi’ni yaşıyoruz. Endüstri 4.0 diye tabir ettiğimiz dijital dönüşüm uzun bir yol ve ülke olarak henüz yolun başındayız. Bu dönüşüm, ülkemizin rekabet gücünü artırabilmek ve yüksek teknoloji üretmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmanın yolu da eğitimden geçmektedir. Ülke olarak, eğitim sistemimizi Endüstri 4.0’a entegre etmek, müfredatımızda bu eğitimlere yer vermek zorundayız. Ajansımıza sunulan bu proje ile, yazılım, kodlama ve simülasyon konusunda ilk etapta 90 eğitmene gerekli eğitimler verilerek ilerleyen dönemlerde bu alanda eğitim alanların sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede hem ilçe milli eğitim müdürlüğümüz hem de üç okulumuz, proje tecrübesi edinmiş olacaklar ve bundan sonra da bu minvalde projeler üretme eğilimi içinde olacaklardır. Kurum olarak bu tür eğitimlere bundan sonra da destek vereceğimizi ve projenin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.