Bilgi ve Duyurular

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonucu ve Sınav İlanı

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 23 Mart 2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUCU VE SINAV İLANI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 üncü Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin; 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" doğrultusunda,  Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından 1 başvuru (askerlik hizmetini tamamlaması nedeniyle) incelenmiş ve sürekli işçi kadrosuna geçiş başvurusu kabul edilmiştir.

Başvurusu kabul edilen adayın listesi ve sözlü yapılacak sınav bilgileri aşağıda yayımlanmıştır.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23.03.2018

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

1

İsmail SARIBAŞ

15******952

KABUL EDİLDİ

Sözlü sınav;

Yeri   : Mevlana Kalkınma Ajansı Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Cd. No:18, 42040 Meram/KONYA

Günü : 26.03.2018 Pazartesi

Saati  : 10:00