SIK SORULAN SORULAR - 2018

MENU
Okunma : 2,1b Tarih : 21 Subat 2018

 

2018 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SIKÇA SORULAN SORULAR - 1

 1.  

SORU

 • 2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na başvuru yapmak istiyorum; hangi konularda bir proje hazırlamalıyım?
 • Engellilere yönelik bir faaliyet yapmak istiyorum, neler yapabilirim?
 • Yerel yönetim olarak bir proje sunmak istiyoruz; ne gibi bir konu üzerine proje sunmalıyız?

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın “Turizm” ve “İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile girişimciliğin desteklenmesine” yönelik iki farklı önceliği bulunmaktadır.  Bu önceliklere yönelik proje örnekleri başvuru rehberinin “2.1 PROGRAMIN AMACI, ÖNCELİKLERİ VE PROJE ÖRNEKLERİ” başlığı altında bulunmaktadır.

 1.  

SORU

Meslek Yüksek Okulu olarak başvuru yapabilir miyiz?

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın başvuru rehberinin “2.2 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ” başlığı altında uygun başvuru sahipleri listelenmiştir.  Yükseköğretim kurumları bu listeye göre başvurularını Rektörlükler aracılığı ile yapabilirler.

 1.  

SORU

Taşıt alımları bu program için uygun mudur?

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın başvuru rehberinin “3.2 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER” başlığı altında “Trafik tesciline tabi taşıtların alım maliyetleri (ancak zaruri hallerde uygulama süresince kiralanabilir)” denilmektedir.

Bu durumda trafikte kullanılacak taşıtların alımı uygun değildir.

 1.  

SORU

Gerçek kişi olarak destek başvurusu yapabilir miyim veya bir küçük işletmeyi devir alarak başvurabilir miyim?

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın başvuru rehberinin “2.2 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ” başlığı altında uygun başvuru sahipleri listelenmiştir.  Buna göre gerçek kişiler ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.

 1.  

SORU

Belediyenin sağladığı hizmetlerden, örneğin çöp toplamaya yönelik bir proje uygun mudur?

CEVAP

Salt çöp toplamaya yönelik proje teklifleri uygun değildir.  Bunula birlikte, başvuru rehberi’nin “3.1 UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER” başlığı altında yerel kuruluşların rutin aktivitelerini kapsayan projelerin uygun olmadığı belirtilmiştir.

 1.  

SORU

Belediye olarak Ajans’a katkı payı borcumuz bulunmaktadır.  Yine de bir başvuru yapabilir miyiz?

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın başvuru rehberinin “2.5 BAŞVURU SAHİPLERİ VE ORTAKLARI/İŞTİRAKÇİLERİN UYMALARI GEREKEN KURALLAR” başlığı altında “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 6. Paragrafında “Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz” denilmektedir.” Bu durumda başvuru yapılabilir ancak bütün mali yükümlülükleri tamamen yerine getirilmedikçe MEVKA ile sözleşme imzalanamaz.

 

Ancak, farklı bir uygun başvuru sahibinin projesinde ‘iştirakçi’ olarak yer alabilirler.

 1.  

SORU

Küçük ölçekli proje kapsamında turizme yönelik kısa bir yol tadilatı yapabilir miyiz? 

CEVAP

2018 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın Başvuru Rehberi’nin  “2.1 PROGRAMIN AMACI, ÖNCELİKLERİ VE PROJE ÖRNEKLERİ” bölümünde  “turizm” ve “iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile girişimciliğin desteklenmesine” yönelik iki farklı önceliği bulunmaktadır.   Konu itibari ile turizm altyapısı olarak sunulabilir ancak sunulması düşünülen projenin program önceliklerine uygunluğu, gerekçelendirilmesi ve ihtiyaç analizi başvuruda detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.   

 1.  

SORU

 • Kurumumuzun enerji gideri son zamanlarda ciddi ölçüde arttı.  Binamızın çatısına bir güneş enerjisi santralı kurabilir miyiz?
 • Yenilenebilir enerji üretip satmak istiyoruz?  Yapabilir miyiz?

CEVAP

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın Başvuru Rehberi’nde özellikle de turizm alanlarının aydınlatılması ile ilgili bir “güneş enerjisinin kullanımına yönelik bağlantı anlaşması gerektirmeyen projeler” örneği bulunmaktadır.  Bu bağlamda “bağlantı anlaşması” gerektirmeyen projeler sunulabilir.  

 1.  

SORU

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde “İş geliştirme merkezi” kurulumuna yönelik proje sunmak istiyoruz.  Ancak projemiz ile almak istediğimiz ekioman ve danışmanlık hizmetleri yanında inşaat/tadilat kalemleri bütçemizde cüzi bir miktar kadar yer tutmaktadır.  Projenin tamamı inşaat mı olmalıdır yoksa bu şekilde sunabilir miyiz?

CEVAP

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında inşaat/tadilat işleri uygun maliyettir ve herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.   Bununla birlikte projenin program önceliklerine uygunluğu, gerekçelendirilmesi ve ihtiyaç analizi başvuruda detaylı bir şekilde anlatıldığı takdirde diğer kalemlere de yer verilebilir.