SIK SORULAN SORULAR - 2018

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 21 Subat 2018

 

2018 ODAK SEKÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI

SIKÇA SORULAN SORULAR - 1

  1.  

SORU

KOBİ olduğumu nasıl öğrenebilirim?

CEVAP

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı değişiklik işlenmiş haliyle (Karar Sayısı: 2012/3834) “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanı belirtilmiştir (çalışan sayısı 250 ve üzerinde olmayan, işletmenin yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ tanımına uymaktadır). 

Ayrıca bu adresten de kontrol edilebilir:  http://kobimiyim.tobb.org.tr/Default.aspx

  1.  

SORU

Gerçek kişi olarak proje sunabilir miyim?

CEVAP

2018 Odak Sektörler Mali Destek Programının başvuru rehberinin “2.2 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ” bölümünde “gerçek kişilerin” uygun başvuru sahipleri olduğu belirtilmiştir.  Ancak devamında da “başvurusu başarılı olduğunda, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunu ispat etmelidir (ticaret sicil gazetesi vb.), bu safhadan itibaren KOBİ’lere dair kurallar uygulanır” denilmektedir.

  1.  

SORU

Proje kapsamında satın alınacak makine ekipman sadece yurtdışında üretiliyor ise değerlendirme aşamasında yine de yabancı makine ekipman kapsamında  değerlendirilerek ilgili bölümden 1 puan mı alacak?

CEVAP

Evet, 1 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

  1.  

SORU

Değerlendirmede puanlama neye göre yapılacak?

CEVAP

Başvuru rehberi “5.3 teknik ve mali değerlendirme” bölümünde  yer alan değerlendirme puan tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.

  1.  

SORU

Firmaların mali kapasitelerinin değerlendirilmesi neye göre yapılacaktır?

CEVAP

Başvuru aşamasında başvuru sahibi tarafından sunulacak olan firma mali tabloları esas alınacaktır.

  1.  

SORU

Başvurumu hazırlarken KAYS’a nereden giriş yapacağım.

CEVAP

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden giriş yapabilirsiniz

  1.  

SORU

  • Konya’nın xxx ilçesinde matbaa ve gazete işletmecisiyiz. Makine ve teçhizatımızı yenilemek istiyoruz. Bunun  için Mevka'dan bu yıl destek alabilir miyiz?
  • Konya’nın xxx ilçesinde xxx mahallesinde ikamet etmekte olup bu koyun projesinden yararlanmak istiyorum.  Bu işi gerçekten yapmak istiyorum ve daha önceden koyunculuk keçicilik yapmış olup bu iş üzerine hem bilgim hem de yerim mevcuttur. Sizlerden nasıl destek alabilirim?

CEVAP

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere yönelik olarak MEVKA’nın Odak Sektörler Mali Destek Programı bulunmaktadır.  Ancak başvuru rehberinin “2.1 Programın Amacı, Öncelikleri ve Proje Örnekleri” adlı bölümde Konya ili için “savunma sanayi, tıbbi alet/cihaz ve raylı sistemler sektörlerine yönelik üretim yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ’lerin” destekleneceği belirtilmiştir.   Bu durumda matbaacılık / hayvancılık uygun bir yatırım / başvuru alanı değildir.