Haberler

MEVKA, 11. Kalkınma Planı Çalışmaları Kapsamında Konya İl Çalıştayı Gerçekleştirdi

MENU
Okunma : 2,2b Tarih : 19 Subat 2018

Mevlana Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı tarafından geniş bir katılım ve fikir birliği içerisinde hazırlanılması amacıyla çalışmalarına başlanılan “11. Kalkınma Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında Konya’da il çalıştayı düzenledi. Çalıştay programına Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam ve MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum, özel sektör ve gençlik meclisleri temsilcileri ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

Çalıştay programının açılış konuşmasını gerçekleştiren MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının değerli katkılarıyla hazırlanan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan onuncu kalkınma planı bu yılsonu itibari ile sona ermektedir. Buna istinaden Kalkınma Bakanlığımız tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 11. Kalkınma Planı hazırlıkları başlatılmıştır. 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen özel ihtisas komisyonları ve istişare toplantılarının yanı sıra yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve vatandaşların doğrudan planın hazırlanma sürecine dâhil olması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni planın hazırlanması aşamasında aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, yerel ve merkezi düzeyler arasında oluşacak bilgi ve görüş alışverişine gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi, gerekse de planın sahiplenilmesi açısından Mevlana Kalkınma Ajansı olarak büyük önem verdiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Yine bu anlayışla 11. Kalkınma Planı hazırlıkları için ilimizde yürütülen çalışmalara iştirak eden çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş, 11. Kalkınma Planı’nın içerik yönünden zenginleşmesine, planın bilinirliğinin artmasına, güçlü ve yaygın bir toplumsal sahiplenmenin oluşmasına katkı sağlama imkânı bulmuş olacaktır. Ajans olarak bugün, “kadın çalıştayı, genç çalıştayı ve il çalıştayı” olmak üzere eş zamanlı üç toplantı gerçekleştirerek planla ilgili fikir alışverişinde bulunacağız. Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında olduğu gibi 11. Kalkınma Planı çalışmalarında yerel paydaşlarımızın önemli katkılar sunacağına inanıyor, çalıştayın şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyor, çalışmaya katkı sunacak olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam ise, “10. Kalkınma Planı’nın kapsadığı dönem tamamlanmak üzeredir ve 11. Kalkınma Planı hazırlıkları, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, yeni planın hazırlık çalışmaları, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması, gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu doğrultuda başlatılan 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları esnasında, ülke sorunlarına yerelden çözüm önerileri getirilecek, istişareler yapılarak ortaya çıkan sonuçlar ilgili mercilere iletilecektir.

Ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince plan hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda şehrimiz, 11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal tabana oturtulması konusunda önemli rol üstlenmiştir. Bugün gerçekleştirilecek olan çalıştay programında, 11. Kalkınma Planı’nda bulunması gereken konular, ülkemizin kalkınmasına ilişkin temalar, öncelikler ve stratejiler istişare edilecektir. Planın hazırlık çalışmaları, yerel dinamiklerin ulusal plana yansıtılması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Çalıştay programı kapsamında çok kıymetli fikirlerin ortaya çıkacağına olan inancımı bir kez daha dile getiriyor, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay programına geçildi. Geniş katılımlı il çalıştayı, kadın çalıştayı ve genç çalıştayı olmak üzere eş zamanlı üç toplantı şeklinde gerçekleştirilen programda, katılımcılar gruplara ayrılarak planda yer almasını istedikleri konuları dile getirdiler.

Geniş Katılımlı İl Çalıştayı’nda katılımcılar, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen demokrasi, adalet, güvenlik, kamu hizmet sunumu ve yönetişim, eğitim, sağlık, gelir dağılımı, istihdam, ekonomik istikrar, teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve kırsal kalkınma, ulaştırma, enerji, çevre, turizm, bölgesel gelişme, kentsel yaşam, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi gibi, ülkemizin kalkınma öncelikleri arasında yer alan konulardan beş tanesini oylama usulü ile seçerek bu konulara yönelik fikirlerini beyan ettiler.

Kadın Çalıştayı’nda da kadının kalkınmadaki rolünü artırmaya yönelik olarak yine Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen “Kadın istihdamı ve Girişimciliğinin Artırılması” ve “Kadının Sosyal Hayata Katılımı” konuları katılımcılar tarafından detaylı olarak masaya yatırıldı.

Genç Çalıştayı’nda ise gençliğin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına yönelik “Genç İstihdamı ve Girişimciliğin Desteklenmesi ve “Gençliğin Toplumsal Hayata Katılımı” başlıkları detaylı olarak tartışıldı.

Galeri