Bilgi ve Duyurular

11. Kalkınma Planı İl Çalıştayları Programı

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 13 Subat 2018

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin 2017/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda “11. Kalkınma Planı” hazırlıklarına başlanmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanı sıra illerde yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması ve ülkemizin geleceği ile ilgili olarak alınacak kararların birlikte alınması için kalkınma ajansları koordinasyonunda her ilde çalıştaylar düzenlenecektir.

Bu bağlamda bölgemizde Konya ve Karaman Valilerinin yürütücülüğünde ve Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda “11. Kalkınma Planı İl Çalıştayları” yapılacaktır.

“Konya İl Çalıştayı” 14 Şubat 2018 tarihinde saat 9.30 da Bayır Diamond otelde

“Karaman İl Çalıştayı” da 15 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00’da Grand Karaman otelde gerçekleştirilecektir.