Bilgi ve Duyurular

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

MENU
Okunma : 3,7b Tarih : 06 Subat 2018

                                                                                                                      Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 üncü Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesine eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin; 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" doğrultusunda,  Ajansımız bünyesinde kurulan Tespit Komisyonu tarafından başvurular incelenmiş ve sürekli işçi kadrosuna geçiş için yapılan 12 başvurunun tamamı kabul edilmiştir.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi aşağıda yayımlanmıştır. Sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgilendirme Ajansımız tarafından internet sayfamızda ilan edilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06.02.2018

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

1

Ali Osman AKMERCAN

44******410

KABUL EDİLDİ

2

Hakan ÖZ

28******312

KABUL EDİLDİ

3

İsmail EMEKLİ

51******954

KABUL EDİLDİ

4

Zülkarin YEŞİLTAŞ

51******544

KABUL EDİLDİ

5

Yusuf İZKİ

31******952

KABUL EDİLDİ

6

Yasin Gürhan GÖKTAŞ

16******338

KABUL EDİLDİ

7

Resul SARIBAŞ

15******286

KABUL EDİLDİ

8

Muhammet ERMİŞ

49******748

KABUL EDİLDİ

9

Murat PARLAR

43******556

KABUL EDİLDİ

10

Tuba AKPUNAR

39******788

KABUL EDİLDİ

11

Hasan Basri ÜNAL

67******588

KABUL EDİLDİ

12

Nuri AZAK

65******996

KABUL EDİLDİ