TEMEL AMAÇ 1

İŞLETMELERDE FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM İMKÂNLARININ ARTIRILMASI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 12 Eylul 2017

Ülke ve bölge olarak hem iç hem de dış ticaretimizde var olan sorunlardan biri de, kısa veya uzun vadeli finansman yetersizliğidir. Bu nedenle işletmelerde öz kaynaklara dayalı finansman dışında alternatif finansman imkânları geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda başta “Girişim Sermayesi” olmak üzere “Kredi Garanti Sistemi”, ”Bireysel Katılım Sermayesi” ve diğer alternatif finansman imkânları geliştirilecektir. Alternatif finans araçlarına erişim açısından işletmeleri yeni girişimcilerle buluşturma noktasında Mevlana Kalkınma Ajansı ve diğer ilgili aktörler tarafından girişimlerde bulunulacaktır.