Hibeler

Dünyadaki Gençlik: AB Ülkelerine Komşu Ülkeler Dışındaki Ülkülerle İşbirliği Teklif Çağr

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 3.2
 Dünyadaki Gençlik: AB ülkelerine Komşu Ülkeler Dışındaki Ülkelerle İşbirliği
 Teklif Çağrısı
(EACEA/09/11 BOUR 4/029)
 
Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 3.2: Dünyadaki Gençlik: AB ülkelerine Komşu Ülkeler Dışındaki Ülkelerle İşbirliği teklif çağrısı (EACEA/09/11 BOUR 4/029) duyurulmuştur.
 
Teklif çağrısı, Program ülkeleri ve AB ülkelerine komşu ülkelerin dışındaki ortak ülkelerdeki gençlik sektörü arasında işbirliğini teşvik etmeye yönelik projeleri desteklemek amacını taşımaktadır. Bu kapsamda,  gençlik sektöründe çalışanlar, genç işçiler ve liderler, gençler ve gençlik kuruluşlarında faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlar teklif çağrısına başvurabilir.
 
Genç katılımın sağlanması, kültürel çeşitlilik, Avrupa vatandaşlığı, dezavantajlı gençlerin topluma entegrasyonu genel hedeflerine yönelik olarak yürütülen Gençlik Programının bir alt eylemi olan Gençlik Programı Eylem 3.2 teklif çağrısı, yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda şu öncelikleri gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır:
·         Gençlerin ve gençlik sektörü çalışanlarının hareketliliğini sağlamak ve geliştirmek
·         Gençliğin aktif katılımını sağlamak.
·         Sivil toplumun geliştirilmesine yönelik olarak gençlik hareketleri ve yapılanmalarını güçlendirmek ve kapasitelerini artırmak.
·         Gençlik ve örgün eğitim alanlarında iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşımını  ve bu alandaki işbirliğini teşvik etmek.
·         Gençlere yönelik olumlu politikaların, hareketlerin ve yapılanmaların desteklenmesine yardımcı olmak
·         Gençlik hareketleri arasında işbirliği ve sürdürülebilir ağlar kurulmasını desteklemek.
Bu öncelik alanlarına en çok uyum sağlayan projeler tercih edilecektir. Bu teklif çağrısı kapsamında projelere ayrılan toplam bütçe 3 Milyon Avro’dur. Projelerin toplam bütçesinin % 80’i karşılanacak olup, verilen finansman desteği 100.000 Avro’yu geçemeyecektir. Başvurular için en son tarih 6 Mayıs 2011’dir. Başvurular aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Programme Jeunesse en action — EACEA/09/11
BOUR 4/029
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles / BELGIQUE
Teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru belgeleri aşağıdaki adresten temin edilebilmektedir.