Hibeler

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6. Etap başvuruları ile ilgili tebliğ 11 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru sahibi isletmelerin tarımsal ekonomik yatırımlarına 300.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Hibe programı 81 ilde geçerlidir.
 
Hibe programı kapsamında başvuruların 09 Mayıs 2011 tarihine kadar Tarım İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda şirketlerin tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımına, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenilemesi ve tamamlanmasına yönelik projelere destek verilecektir. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesislerine hibe destekleri sağlanacaktır. Ayrıca yeni etap başvurularında koyun, keçi ve manda konularındaki sabit yatırım projeleri destek kapsamına alınmıştır. Hibe programından gerçek ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Başvuru sahiplerinin Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekmektedir.
 
Hibe programı kapsamında şirket başvurularında 300.000 TL’ye, gerçek kişi başvurularında 75.000 TL’ye kadar hibe destekleri verilmektedir.
 
KKYDP Ekonomik Yatırımlar 6. Etap başvuruları, bir önceki programlara benzer olmakla birlikte bazı alanlarda değişiklikler olmuştur. Buna göre projelere hibe desteği 250.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Detaylı bilgi için: http://www.tedgem.gov.tr/kkydp.asp