Hibeler

YATIRIM AKTÖRLERİNİN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM BİLGİ (ÇSY) ANALİZİ VE KULLANIMI HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Bu teklif çağrısının genel amacı sürdürülebilir ve sosyal yönden sorumluluğu olan kuruluşların pazarlarını artırmak, dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi kolaylaştırmaktır.
 
Özel amaç ise  temel yatırım aktörlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim bilgilerini şirket değerlendirmelerine entegre ederek kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleridir.
 
Kimler başvurabilir :
Yatırım analizi konusunda faaliyet gösteren kişilerin kurmuş oldukları örgütlenmeler,
Yatırımla ilgili kuruluşlar (Yatırım ve emeklilik fon danışmanlığı ve fon yönetimi kuruluşları, Bankalar, derecelendirme ajansları, bu ve benzeri kurumların sektörle ilgili olarak oluşturdukları örgütlenmeler.)
Özel veya kamu şirketleri
İşveren örgütleri, iş ağı geliştirme ya da sektör bazlı iş örgütleri
İşletme okulları veya eğitimle ilgili diğer kurum ve ağlar
Sivil toplum örgütleri
Kamu kurum ve kuruluşları
Uluslararası örgütler
 
Bu hibe programı kapsamında 250.000 Avroya kadar finansman desteği sağlanacaktır. Finansman desteği proje toplam maliyetinin %50'sini geçemez. Proje uygulamalarına 2011 Aralık ayından itibaren uygulamaya geçilecek olup projeler için azami uygulama süresi 24 aydır.
 
Başvurular için son tarih 20 Mayıs 2011’ dir.