Hibeler

İllerin Yenilik Projelerine Destek / TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP Programı

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017
Amaç
:
İllerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, Ar-Ge ve/veya yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla, İl Yenilik Platformları Projelerinin, TÜBİTAK 1301 kodlu İŞBAP programı kapsamında desteklenmesi planlanıyor.

Bu destek kapsamında tarafların (kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum) bir araya gelerek öncelikle İl Yenilik Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmaları ve bu planı aktif katılım ve eşgüdümle hayata geçirmeleri hedefleniyor.

Bu çerçevede her ilimiz, bir proje başvurusunda bulunabilecek ve 2011 yılı birinci proje çağrısı için en fazla 3 ilimize destek verilecek. Destek kararı verilen projelere gerektiğinde, TÜBİTAK tarafından kolaylaştırıcı hizmetler verilebilecek.
Son başvuru tarihi
:
31 Mayıs 2011
Detaylı bilgi için
: