Hibeler

Tarım İşletmelerine Danışmanlık İçin Mali Destek / Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
Amaç
:
     Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve başvuran tarımsal işletmelere 500 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, 60 gün içerisinde il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
 
Türkiye’nin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan işletmeler desteklenecek. Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve başvuran işletmelere 500 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.
 
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden (TYDD) faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, 60 gün içerisinde il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’nin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ’e göre, “Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri veya vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları” tarımsal danışmanlık hizmeti verecek.
 
Hizmet sözleşmeleri en az 12 aylık olacak. Ancak 1 Ocak 2011 tarihinden önce sözleşme imzalamış olanların, sözleşmeleri 31 Aralık 2011 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacak. TYDD’ne başvurmuş ancak TYDD’ne son başvuru tarihinden önce sözleşmesini karşılıklı veya tek taraflı fesh eden tarımsal işletme, tarımsal danışmanlık hizmeti veren başka kişi veya kuruluşlar ile sözleşme imzalayacak ve süresi içinde başvurusunu yenileyecek.
Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmelerin çiftçi kayıt sistemine veya hayvan kayıt sistemi veya örtü altı kayıt sistemine veya su ürünleri kayıt sistemine veya arıcılık kayıt sistemine veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca belirlenen maddelerden en az birine sahip olacak:
 
“Örtü altında en az 3 dekar, Bağ-Bahçede en az 10 dekar, Tarla ziraatında kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak, Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana, en az 50 adet arı kolonisine, su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.”
 
Destek Miktarı
:
Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.
Son başvuru tarihi
:
TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il veya ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. (Yayım tarihi 26 Mart 2011)
Detaylı bilgi için
:
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/14)

26 Mart 2011 Tarihli ve 27886 (Asıl) Sayılı R.G