Hibeler

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yeni Hibe Programı / İçişleri Bakanlığı

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
Amaç
:
     Türkiye'de sivil Toplum bilincinin geliştirilmesi, çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik, sağlık, eğitim projeleri, ayrıca kamu-sivil toplum kuruluşları diyaloğunun geliştirilmesine yönelik projelere İçişleri Bakanlığı tarafından hibe desteği veriliyor.

İçişleri Bakanlık Makamının 30/04/2010 tarihli oluru ile yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası “hangi konulardaki projelerin destekleneceğinin her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirleneceği” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede 2011yılı için desteklenecek proje konuları;

1. Sivil Toplum bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler,
2. Kamu-sivil toplum kuruluşları diyaloğunun geliştirilmesine yönelik projeler.
3. Çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik, sağlık, eğitim,
kültürel ve sosyal içerikli projeler,
4. Tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler,
5. Toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,
6. Kamu karar mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımının
sağlanmasına yönelik projeler,
         olarak 01/01/2011 tarih ve 425 sayılı Bakanlık Oluru ile kabul edilmiştir.

        Yönerge”nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası “…Kurul, Mayıs ve Eylül aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır…” hükmünü amirdir.
Son başvuru tarihi
:
Mayıs ve Eylül ayları
Detaylı bilgi için
:
Bu kapsamda “2011 yılı Proje konuları” çerçevesinde hazırlanan derneklere ait projelerin, Değerlendirme Kurulu’nun toplanacağı göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere Valiliklere teslim edilmesi gerekmektedir.