Hibeler

ERA.NET-RUS Teklif Çağrısı (KAPANDI)

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017

Son Müracaat Tarihi:      15 Nisan 2011, 18:00 (Moskova Saatiyle)

Konu     Program, AB üye ülkeleri, 7. ÇP katılımcı ülkeleri ve Rusya arasında yenilik alanlarında konu sınırı olmaksızın uzun vadeli olarak araştırma işbirliğini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Faydalanacak Kuruluşlar: Firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar

Bütçe: 2.980.000 AVRO
Proje Azami Destek Miktarı 100.000 AVRO
Hibe Oranı:cBüyük ölçekli firmalar için %60, KOBİ’ler için %75

Amaç ve Bilgi Notu: Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan ERA-NET projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflenmektedir.

 

Rusya’yla işbirliğini artırmak amacıyla oluşturulmuş olan ERA.NET-RUS projesi kapsamında açılan Inovasyon Çağrısında (Innovation Call) konu bağımsız olarak projeler desteklenecektir.

 

• Projelerde biri Rusya’dan küçük ölçekli bir firma ve biri de AB Üye ve Aday Ülkelerinde bir firma olmak üzere en az 3 ülkeden en az 3 farklı kuruluşun ortak olarak yer alması gerekmektedir. Ortaklardan en az ikisinin çağrıya katılan ülkelerden olması zorunludur.

• 2011 Çağrısı için Türk firmaların projelerini hem ERA.NET - RUS Innovation çağrısına hem de TÜBİTAK´a eş zamanlı olarak sunması gerekmektedir.Bunun mümkün olmadığı durumlarda uluslararası destek programının başvurusunun ardından en geç 15 gün içerisinde proje başvurusunun TÜBİTAK´a yapılması gerekmektedir. (TÜBİTAK için son tarih 30 Nisan 2011 olarak belirlenmiştir. Başvuru linkleri aşağıda yer almaktadır.)

• Ortak arama için profil formu doldurularak ERA-NET RUS Sekreterliğine gönderilmelidir.