Hibeler

Girişimcilik ve Yenilik (EIP) Programı

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017

Avrupa Komisyonu tarafından Girişimcilik ve Yenilik (EIP) programı altında "CIP Eko-Yenilik: İlk uygulama ve Pazar Yenilemesi" (CIP Eco-Innovation: First Application and Market Replication)  teklif çağrısı 27 Nisan 2011 tarihi itibarıyla duyurulmuştur.

Proje teklif çağrısının genel amacı; çevresel etkilerin önlenmesini/azaltılmasını sağlamak ve kaynakların (ör: Enerji kaynakları) verimli kullanımına katkıda bulunmaktır.

Programın Hedefi:

  • - Çevresel yönetim, çevre dostu ürünler ve hizmetler vb. gibi alanlarda çevresel bakımdan yeni ve Eko-yenilik'e entegre yaklaşımların desteklenmesi
  • - Pazar sayısını arttırarak ve pazara girişlerdeki engelleri kaldırarak çevresel çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmek
  • - KOBİ'lerin yenilik kapasitesini arttırmak
Başvuru Konuları:

  CIP Eko-Yenilik programı kapsamında; doğal kaynakların etkin ve uygun kullanımına katkıda bulunabilecek, ancak mevcut riskler yüzünden pazara girmede desteğe ihtiyacı olan, eko-yenilikçi (Doğal kaynakların daha verimli kullanımı veya çevre üzerindeki zararlı etkilerin azaltılması yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli ve kanıtlanabilir bir gelişimi hedefleyen her türlü yeniliktir) ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecektir.

Hibe Miktarı ve Oranı:

Bu çağrı için belirtilen toplam hibe miktarı 36 Milyon Avro'dur. Projelerinin toplam uygun maliyetlerinin en fazla %50'si oranında hibe sağlanacaktır.

Kimler başvurabilir:

Proje teklif çağrısı AB üyesi ülkelere, AB'ye aday ülkelere ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi EFTA (European Free Trade Association - Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerine açıktır. Başvurular bir veya birkaç özel veya kamu tüzel kişisi/kişileri tarafından yapılabilir.

Başvurular için son tarihi8 Eylül 2011 (Brüksel yerel saati ile) saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Başvuruların elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Program ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru dokümanları aşağıdaki linkten temin edilebilmektedir.