Hibeler

Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri için Avrupa İttifakı

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
 

Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler için Avrupa İttifakı

Hibe Programı
1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031
2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından "Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler için Avrupa İttifakı" proje teklif çağrısı duyurulmuştur.

Programın amacı: Bu teklif çağrısının amacı, yenilik hizmetlerinin sektör ve pazar düzeyindeki dönüştürücü potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir destek sağlamak yoluyla, Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde yenilikçi ekonominin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Öncelik alanları: Mevcut teklif çağrısının öncelik alanları iki farklı eylem altında gruplandırılmıştır: 

 • Eylem 1: Avrupa Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri İttifakı (EMMIA) 1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031
 • Eylem 2: Avrupa Yaratıcı Endüstriler İttifakı (ECIA)       2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011

Eylemler, bölgesel ve ulusal çalışmaları karşılıklı öğrenme ve somut eylemler yoluyla bütünleyecek ve bu çalışmalara bir Avrupa boyutu kazandıracaktır.  Her eylem 4 aşamadan oluşmaktadır.

Teklif Çağrısı için son başvuru tarihi 24 Haziran 2011'dir

Eylem 1

Bu eylem AB'nin rekabet edebilirliğini canlandırmak amacıyla mobil ve hareketlilik endüstrilerindeki yenilikçi hizmetlerin rolünü artırmayı hedeflemektedir.  Bu eylemin temel öncelikleri:  

 • Mobil ve hareketlilik endüstrilerindeki KOBİ'lerin yenilikçi hizmetler sunmalarını geliştirecek yöntemler tasarlamalarını sağlamak.
 • Mobil ve hareketlilik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşları bu alandaki fon kaynakları ve ilgili diğer konular hakkında bilgilendirmek.
 • 2020 stratejisi hedeflerine yönelik olarak başarılı politika ve stratejilerin bölgesel ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına olanak sağlayacak bir diyalog ortamı yaratmak
 • Mobil ve hareketlilik sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin gelişmelerine yardımcı olacak imkanlar yaratmak
 • Yenilik hizmetlerinde İletişim Teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamak
Eylem 2

Bu eylem bilgi ve yaratıcılığın tüm farklı formlarının daha etkin ve iyi kullanımını teşvik ederek, yapısal değişimin bir katalizörü olarak yaratıcı endüstrilerin rolünü ekonomi genelinde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bilişim ve iletişim teknolojileriyle donatılmış, bilgi ve yaratıcılığı birleştiren yeni sektörlerin ortaya çıkmasına destek verilecektir. Bu eylemin temel öncelikleri:  

 • 2020 stratejisi hedeflerine yönelik olarak başarılı politika ve stratejilerin bölgesel ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına olanak sağlayacak bir diyalog ortamı yaratmak
 • Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren kuruluşları bu alandaki yeni politikalar ve ilgili diğer konular hakkında bilgilendirmek.
 • Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin gelişmelerine yardımcı olacak imkanlar yaratmak
 • Yaratıcı endüstrilerindeki KOBİ'lerin yenilikçi hizmetler sunmalarını geliştirecek yöntemler tasarlamalarını sağlamak.
 • Yenilik ve yapısal değişim için bir katalizör olarak yaratıcı endüstrilerin rolünü ekonomi genelinde güçlendirmek

  Bütçe: Bu program için tahsis edilen maksimum bütçe 11.500.000 Avro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, eylemler için öngörülen bütçeler aşağıdaki şekilde bölünmüştür;

 • Eylem 1 için maksimum 4.000.000 Avro'ya kadar
 • Eylem 2 için maksimum 7.500.000 Avro'ya kadar

  Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler: Avrupa Birliği Komisyonunun aşağıdaki linkinden temin edilebilmektedir:

 

Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler için Avrupa İttifakı

Hibe Programı
1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031
2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından "Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler için Avrupa İttifakı" proje teklif çağrısı duyurulmuştur.

Programın amacı: Bu teklif çağrısının amacı, yenilik hizmetlerinin sektör ve pazar düzeyindeki dönüştürücü potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir destek sağlamak yoluyla, Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde yenilikçi ekonominin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Öncelik alanları: Mevcut teklif çağrısının öncelik alanları iki farklı eylem altında gruplandırılmıştır: 

 • Eylem 1: Avrupa Mobil ve Hareketlilik Endüstrileri İttifakı (EMMIA) 1/G/ENT/CIP/11/C/N01C031
 • Eylem 2: Avrupa Yaratıcı Endüstriler İttifakı (ECIA)       2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011

Eylemler, bölgesel ve ulusal çalışmaları karşılıklı öğrenme ve somut eylemler yoluyla bütünleyecek ve bu çalışmalara bir Avrupa boyutu kazandıracaktır.  Her eylem 4 aşamadan oluşmaktadır.

Teklif Çağrısı için son başvuru tarihi 24 Haziran 2011'dir

Eylem 1

Bu eylem AB'nin rekabet edebilirliğini canlandırmak amacıyla mobil ve hareketlilik endüstrilerindeki yenilikçi hizmetlerin rolünü artırmayı hedeflemektedir.  Bu eylemin temel öncelikleri:  

 • Mobil ve hareketlilik endüstrilerindeki KOBİ'lerin yenilikçi hizmetler sunmalarını geliştirecek yöntemler tasarlamalarını sağlamak.
 • Mobil ve hareketlilik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşları bu alandaki fon kaynakları ve ilgili diğer konular hakkında bilgilendirmek.
 • 2020 stratejisi hedeflerine yönelik olarak başarılı politika ve stratejilerin bölgesel ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına olanak sağlayacak bir diyalog ortamı yaratmak
 • Mobil ve hareketlilik sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin gelişmelerine yardımcı olacak imkanlar yaratmak
 • Yenilik hizmetlerinde İletişim Teknolojilerinin yaygınlaşmasını sağlamak
Eylem 2

Bu eylem bilgi ve yaratıcılığın tüm farklı formlarının daha etkin ve iyi kullanımını teşvik ederek, yapısal değişimin bir katalizörü olarak yaratıcı endüstrilerin rolünü ekonomi genelinde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bilişim ve iletişim teknolojileriyle donatılmış, bilgi ve yaratıcılığı birleştiren yeni sektörlerin ortaya çıkmasına destek verilecektir. Bu eylemin temel öncelikleri:  

 • 2020 stratejisi hedeflerine yönelik olarak başarılı politika ve stratejilerin bölgesel ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına olanak sağlayacak bir diyalog ortamı yaratmak
 • Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren kuruluşları bu alandaki yeni politikalar ve ilgili diğer konular hakkında bilgilendirmek.
 • Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin gelişmelerine yardımcı olacak imkanlar yaratmak
 • Yaratıcı endüstrilerindeki KOBİ'lerin yenilikçi hizmetler sunmalarını geliştirecek yöntemler tasarlamalarını sağlamak.
 • Yenilik ve yapısal değişim için bir katalizör olarak yaratıcı endüstrilerin rolünü ekonomi genelinde güçlendirmek

  Bütçe: Bu program için tahsis edilen maksimum bütçe 11.500.000 Avro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, eylemler için öngörülen bütçeler aşağıdaki şekilde bölünmüştür;

 • Eylem 1 için maksimum 4.000.000 Avro'ya kadar
 • Eylem 2 için maksimum 7.500.000 Avro'ya kadar

  Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeler: Avrupa Birliği Komisyonunun aşağıdaki linkinden temin edilebilmektedir: