Hibeler

Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 4.3 - Son Başvuru Tarihi: 1/9/2011

MENU
Okunma : 977 Tarih : 21 Temmuz 2017

 

Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı

Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 4.3
İşsiz Gençler İçin Gençlik Çalışanlarının Öğrenme Hareketliliğinin ve Gençlik Destek Çalışmalarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı 
EACEA/17/11 (BOUR 4/029)

Avrupa Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Gençlik Programı (Youth in Action) Eylem 4.3: İşsiz Gençler İçin Gençlik Çalışanlarının Öğrenme Hareketliliğinin ve Gençlik Destek Çalışmalarının Desteklenmesi teklif çağrısı 07.06.2011 tarihinde yayınlanmıştır.


Teklif Çağrısının Genel Amacı: Teklif çağrısı, yeni beceriler ve yetenekler kazanmayı amaçlayan gençlik çalışanlarının hareketliliğini ve değişimini teşvik etmeye yönelik projelere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Öncelik Alanları: Genç katılımın sağlanması, kültürel çeşitlilik, Avrupa vatandaşlığı, dezavantajlı gençlerin topluma entegrasyonu genel hedeflerine yönelik olarak yürütülen Gençlik Programının bir alt eylemi olan Gençlik Programı Eylem 4.3 teklif çağrısı yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda şu öncelikleri gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır:

• Gençlik çalışanlarına başka bir ülkede çalışma fırsatı sunmak.
• Gençlik çalışmalarının Avrupa boyutunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
• Gençlik çalışanlarının mesleki ve kültürlerarası bilgilerini artırmak ve dil becerilerini geliştirmek.
• Avrupa'daki gençlik çalışmaları ve yaygın eğitim konusundaki yaklaşımlar ve deneyim paylaşımını artırmak.
• Avrupa çapında gençlik organizasyonları arasında daha iyi ve daha güçlü yüksek düzeyli ortakların kurulmasına katkı sağlamak.
• Avrupa'da gençlik çalışmalarının etkinliğinin artırmak.

Bu öncelik alanlarına en çok uyum sağlayan projeler tercih edilecektir.

Kimler Başvurabilir: Bu kapsamda, sivil toplum kuruluşları, Gençlik Programına dâhil olan en az 8 ülkede etkinlik gösteren gençlik kuruluşları, yerel yada bölgesel düzeydeki kamu kuruluşları teklif çağrısına başvurabilir.

Bütçesi: Bu teklif çağrısı kapsamında projelere ayrılan toplam bütçe 1 Milyon Avro'dur. Verilecek finansman desteği 25.000 Avro'yu geçemeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2011'dir.

Başvuru Adresi: Başvurular aşağıdaki adrese elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, ‘Youth in Action' Programme - EACEA/17/11 BOUR 4/029, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1, 1140 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

Detaylı Bilgi Ve Başvuru Belgeleri: www. ua.gov.tr vehttp://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_en.php