Hibeler

IPARD Birinci Başvuru İlanı - Son Başvuru Tarihi 15.08.2011

MENU
Okunma : 902 Tarih : 21 Temmuz 2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

BİRİNCİ BAŞVURU İLANI
 

Tarım ve Koy isleri Bakanlığının ilgili kurulusu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.07.2011 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen isletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

 

BİRİNCİ BASVURU CAĞRI İLANI KAPSAMI

 

Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak destek miktarları belirlenirken yatırım suresi en fazla 30 (otuz) gün olacak olan başvurular kabul edilip değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme sonucunda destek verilmesi kesinlesen yatırımlar ile ilgili sözleşmeler 2011 yılı Ekim ayının son haftası imzalanacaktır. Sözleşme imzalanan yatırımlar ile ilgili Ödeme Talep Paketlerinin Kuruma en geç 2011 yılı Kasım ayının son haftası teslim edilmesi gerekmektedir.

Uygulama suresi 30 (otuz) günden fazla olacak olan başvurular, İkinci Başvuru Çağrı donemi kapsamında kabul edilecektir.

 

İkinci Başvuru Çağrı Donemi bütçesi ve başvuru kabul tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ONCELİKLİ EKSENLERİ

 

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi donemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, isletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•Öncelik Ekseni 2: Tarım-cevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

 

BASVURU TARİHLERİ

 

Başvurular 01.08.2011 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.08.2011, saat 17.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTCESİ

 

Birinci başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacaktır. Bütçeye ait detaylar ile başvuruya ilişkin belgelere www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.