Hibeler

Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi - Son Başvuru Tarihi: 27/09/2011

MENU
Okunma : 954 Tarih : 21 Temmuz 2017

 

 

 

ENT/CIP/11/C/N02C011 NO’LU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI:

 

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN KAMU ALIMLARININ DESTEKLENMESİ  – ALIMA İLİŞKİN AĞ KURMA VE FİNANSMAN

 
 
Özel Amaçlar:
 

Hedef 1: Yenilikçi çözümler için kamu alımlarının geliştirilmesi (hazırlık dönemi ve uygulama dönemi)

 

·          Yenilikçi çözümlerin alımı ( ihtiyaç tespiti, piyasaya danışma, tedarik zincirinin dahil edilmesi (özellikle Avrupa KOBİ’leri için), spesifikasyon geliştirme, risk yönetimini içerecek şekilde) ve asıl alım süreci (ihale makamları arasında işbirliği şartlarının tanımlanması ve teklifler ile ilgili prosedürlerini, çevirilerin ve ihale çağrılarının yayınlanmasının değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların paylaşılmasını içerecek şekilde) için hazırlanan alıcı grupları oluşturmak.

 

Hedef 1 için Uyarı:

Avrupa Komisyonu, konsorsiyumun yalnızca kamu alıcıları ağı yerine yenilikçi çözümler için kamu alımları hazırlaması ve uygulamasına öncelik vermektedir.

Alım uygulaması, “özel alım” veya tercihen “ sınır ötesi ortak kamu alımı” olarak gerçekleştirilebilir.

Konsorsiyum üyeleri “özel alım” uyguladığında, Avrupa Komisyonu koordine bir şekilde özel alım geliştiren konsorsiyuma öncelik verecektir.

 
 
 

Hedef 2: “Yenilikçilik için bir araç olarak kamu alımları” na tahsis edilmiş bir Avrupa Platformu oluşturmak ve çalıştırmak.

 

·         İnovasyon politikası için bir araç olan kamu alımlarının kullanımı için ve özellikle inovasyon alımı için kamu alımı prosedürlerine ilişkin teknik bilgiyi daha geniş bir kitle için mevcut hale getirmeyi ve son model çözümleri diğer alıcılar için de ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan bir Avrupa platformu oluşturulması.

Çağrı Kapsamındaki Sektörler:
 

Avrupa düzeyinde önemli ölçüde inovasyon yararı sağlayacak sektörlerin hedeflenmesi amaçlanmakta, AB politikasıyla ilgili alanlara ve önemli toplumsal sorunlara odaklanılmaktadır. Söz konusu sorunlar, Yenilikçilik Birliği girişimi altında “iklim değişikliği, enerji ve kaynak kıtlığı, sağlık ve yaşlanma” olarak belirtilmektedir. Bu sektörlerden bazılarında ( hammadde, sürdürülebilir tarım, su açısından verimli Avrupa, aktif ve sağlıklı yaşlanma) “ Avrupa İnovasyon Ortaklıkları” oluşturularak Yenilikçilik Birliğinde bahsedildiği gibi inovasyonu destekleyecek talep taraflı araçlar uygulanacaktır. Başlıklar 6 Lider Pazar Girişimi alanından biriyle ilgili de olabilir: e-Sağlık, sürdürülebilir inşaat, koruyucu tekstil, biyo tabanlı ürünler, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji. 

 

2.4 EŞ-FİNANSE EDİLEN FAALİYETLERİN TÜRLERİ

 

Teklif çağrısı, başvuranları iki hedefe davet ederek düzenlenmiştir: 

 

Hedef 1: Yenilikçi çözümlerin kamu alımlarının geliştirilmesi (hazırlık aşaması ve uygulama aşaması)

Hedef 2: “Yenilikçilik için bir araç olarak kamu alımları” na tahsis edilmiş bir Avrupa platformu oluşturmak ve çalıştırmak.

 
 

Bu çağrıdaki Hedef 1 ve Hedef 2 kapsamında geliştirilebilecek faaliyetlerin örnekleri:

 
  1. Hedef 1: Yenilikçi çözümlerin kamu alımlarının geliştirilmesi (hazırlık aşaması ve uygulama aşaması)
 

Projeler, yenilikçi bir çözümün kamu alımının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında aşağıdaki faaliyetleri destekleyebilir:

 

● Alımdan önce: İhtiyaç Değerlendirmesi, Pazar Danışmanlığı, Özelliklerin Geliştirilmesi, Spesifikasyon Geliştirme, Risk Yönetimi

● Alım süreci boyunca: Alım Uygulaması

● Alımdan sonra: Kapasite Oluşturma, İşbirliği ve İletişim

 
  1. Hedef 2: “Yenilikçilik için bir araç olarak kamu alımları” na tahsis edilmiş bir Avrupa platformu oluşturmak ve çalıştırmak.
 

“Yenilikçilik için bir araç olarak kamu alımları” na tahsis edilmiş bir Avrupa platformu oluşturarak ve çalıştırarak, Avrupa Komisyonu şunları amaçlamaktadır:

 

            ● PPI ve PCP ile ilgili politika yapmayı desteklemek kadar iyi uygulamaların tanımlanması ve dağılımını teşvik etmek;

 

            ● Yenilikçilik alımlarını içeren, mevcut ve gelecekteki Avrupa projeleri arasındaki işbirliğini sağlamak (örneğin, Lider Pazar Girişimi kamu alım ağları, FP7 yenilikçilik alımı ağları, gelecekteki CIP yeşil kamu alımı ağları, Small Business Innovation Research (SBIR) gibi projeler, PRO-INNO projeleri, vs.)

 

            ● Yenilikçi ürün ve hizmetlerin kamu alımlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştıracak kullanışlı araçlar geliştirmek. Önerilen araçların seçimi ve kullanışlılığı teklifte açıklanmalıdır.

 

Proje kapsamında aşağıdaki eylemler eş-finanse edilecektir ve daha başka fikirler de proje kapsamında değerlendirilebilir (detaylı olmayan liste):

 

            ● Mevcut rehber dikkate alınarak, yerel/metropolitan, bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde yenilikçilik alımını destekleyen rehberlerin tasarlanması ve derlenmesi;

 

            ● Avrupa'daki büyük problemler ve yaşam döngüsü maliyeti/yaşam döngüsü değerlendirmeleri yöntemlerine ilişkin stratejik sektörlerdeki işlevsel özelliklerin örneklerini toplayan bir yenilikçilik alımı veritabanının geliştirilmesi;

 

            ● En iyi yenilikçilik alımları için bir Avrupa ödülü düzenlemek;

 

            ● “Yenilikçilik alımına tahsis edilmiş 2,0 teknolojileri içeren (bütün AB dillerindeki ana web sayfalarıyla birlikte), örneğin var olan Avrupa Alım Forumu gibi: https://procurementforum.viadesk.com/do/login/ , kullanıcı dostu ve etkileşimli bir Avrupa web sitesinin bakımı ve geliştirilmesi;

 

            ● Çeşitli forumlarda, toplantılarda veya Avrupa programlarının yönetici otoritelerinde Avrupa Yenilikçilik Alımı Topluluğu'nun temsil edilmesi ve düzenli olarak büyük kamu etkinliklerinin (örneğin, yıllık konferans, konu ve sektör çalıştayları, vs.) düzenlenmesi;

 

            ● Ölçüm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi: örneğin, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilme aşamasında olan ve Avrupa Kamu Sektörü İnovasyon Karnesi çerçevesinde OECD ve EUROSTAT tarafından desteklenmekte olan girişimlere bağlı bulunmak ;

 

            ● Avrupa'daki kamu hizmetleri alanına yenilikçi çözümler getiren kamu alıcıları arasında daha geniş bir işbirliğinin desteklenmesine yardımcı olmak için PCP ve PPI ile ilgili kişisel değişim ve/veya ortak eğitim faaliyetlerini geliştirilmesi.

 
Hedef 2 için Uyarı
 

Hedef 2 altındaki projeler AB fonlamasıyla eş-finanse edilebilen ve yukarıda bahsedilen 7 eylemin en az 6'sını ele almalıdır.

 
Süre:

Hedef 1: en az 24 ve en çok 48 ay

Hedef 2: 48 ay
 

Eylemin öngörülen başlangıç tarihi: Ocak 2012

 

Bu teklif çağrısında belirlenen en fazla 6 ay daha projenin süresi uzatılabilir ve böylelikle maksimum süre 54 ay olacaktır.

 
Sonuçların en geç Aralık 2011’de açıklanması planlanmaktadır.
AB FİNANSMANI:

AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman 15.000.000 Avro’dur.

Bütçenin Eylemler bazında dağılımı:

 
i.          Eylem 1 için: 14.400.000 Avro
ii.         Eylem 2 için: 600.000 Avro

Uygun maliyetlerde maksimum AB eş-finansman oranı: %95.

Proje başına maksimum AB eş-finansmanı tavan oranları:

 
•          Eylem 1 için: 2.000.000 Avro
•          Eylem 2 için: 600.000 Avro
 
Korsorsiyum Başına Gerekli Ortak Sayısı:
 
Hedef 1:
 

Her konsorsiyum için gerekli minimum katılımcı sayısı en az 2 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 2 bağımsız tüzel kişiliktir. Ayrıca, her konsorsiyumdan en az 2 ortağın farklı iki CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş kamu alıcısı olması gerekmektedir.

 
Hedef 2:
 

Her konsorsiyum için gerekli minimum katılımcı sayısı en az 4 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 4 bağımsız tüzel kişiliktir.

 
 
TEKLİFLERİN İLETİLMESİ:

Bu çağrı için, teklifler elektronik ortamda iletilmeyecektir.

 

Teklifler için son teslim tarihi: 27/09/2011

 

Proje başvuruları aşağıdaki üç şekilde gönderilebilir:

 

1.      Proje teklifleri taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılabilir, (posta damgası tarihi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)

European Commission

Enterprise and Industry Directorate-General

Call for proposals No: ENT/CIP/11/C/ N02C011

Industrial Innovation and Mobility Industries Directorate, Unit D.1: Policy Development

for Industrial Innovation
BREY 06/037B-1049 Brussels, Belgium

2.      Kurye yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılabilir. (bordro tarihi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)

3.      Yetkili bir kişi tarafından yukarıda yer alan adrese elden teslim yoluyla ulaştırılabilir. (Komisyona elden teslim tarihi belgesi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)

European Commission

Enterprise and Industry Directorate-General

Call for proposals No: ENT/CIP/11/C/N02C011

Industrial Innovation and Mobility Industries Directorate, Unit D.1: Policy Development

for Industrial Innovation

BREY 06/037

Service central de réception du courrier

Avenue du Bourget, 1-3

B-1140 Bruxelles, Belgique

 

Detaylı Bilgi: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46263&l=1