Hibeler

1505 - TÜBİTAK KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
1505 - TÜBİTAK KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI
 
Amaç: 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı üniversite/kamu araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek KOBİ’lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
 
Destek Oranı ve Destek Miktarı: Projenin niteliğine göre belirlenecek olup proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, geriye kalan %25’i ise KOBİ tarafından karşılanacaktır. Proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL dir.
 
Projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele yapılacak olan proje teşvik ikramiyesi ve üniversite/kamu araştırma kurumuna yapılacak olan proje kurum hissesi ödemeleri 300.000 TL’lik proje bütçesine dahil değildir. Bu ödemeler Uygulama Esasları’nda belirtilen kurallara göre ayrıca yapılacaktır
Süre: Destek süresi proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir.
.
1505-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi-PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır. Proje başvuruları 01 Ağustos 2011 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
 
PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında elektronik ortamda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler AGY205 kodlu değerlendirme raporunu PRODİS üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a iletmektedir.
Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan, projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında kuruluşlar e-posta ile bilgilendirilmekte veya kuruluşlar PRODİS üzerinden bilgi alabilmektedirler.
 
Detaylı bilgi ve dökümanlar için: http://www.tubitak.gov.tr/sid/2524/pid/478/index.htm