Hibeler

Hayatboyu Öğrenme Programı (Llp) Ülke Merkezli Proje Ve Bireysel Faaliyetler

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017

 

 

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE VE BİREYSEL FAALİYETLER

2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

 

Genel amacı, hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğun “ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak” olan LLP, sağladığı proje ve bireysel faaliyet hibeleriyle katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler ve öğreniciler ve işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü piyasasındakiler, LLP’nin yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır.

 

Bu çerçevede, bu Programı ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, işbu “Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı”nı (kısaca “Hayatboyu Öğrenme Programı/LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısı”) yapmaktadır.

 
SON BAŞVURU TARİHLERİ
 

Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli

olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda

belirtilmiştir:
 
- Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği: 1 Aralık 2011
 
Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
- İlk başvuru dönemi: 16 Ocak 2012
- İkinci başvuru dönemi: 30 Nisan 2012
- Üçüncü başvuru dönemi: 17 Eylül 2012

 Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti

- İlk başvuru dönemi: 16 Ocak 2012
- İkinci başvuru dönemi: 30 Nisan 2012
- Üçüncü başvuru dönemi: 17 Eylül 2012
- Comenius Asistanlığı: 31 Ocak 2012
- Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri: 3 Şubat 2012
- Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC): 3 Şubat 2012
- Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları: 21 Şubat 2012
- Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları: 21 Şubat 2012
- Grundtvig Çalışma Grupları: 21 Şubat 2012

- Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri: 2 Şubat 2012

- Erasmus Yoğun Programlar (IP) : 9 Mart 2012
- Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği
(Erasmus konsorsiyum ve yerleştirme sertifikası dahil) ve
4/61 Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve
Personel eğitimi) : 9 Mart 2012
- Grundtvig Asistanlığı: 30 Mart 2012
- Grundtvig Gönüllü Projeleri: 30 Mart 2012
- Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri
- İlk başvuru dönem:i 30 Mart 2012
- İkinci başvuru dönemi: 12 Ekim 2012
- Hazırlık Ziyaretleri

1. Başvuru dönemi (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için): 1 Nisan 2012

2. Başvuru dönemi (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için): 1 Temmuz 2012

3. Başvuru dönemi (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) :1 Eylül 2012

4. Başvuru dönemi (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) :1 Kasım 2012

 

Hayatboyu Öğrenme Programı’nın tüm alt programlarında Hazırlık Ziyareti başvurusu yapılabilir. Alt programlarda ilgili faaliyete tahsis edilen bütçenin yukarıda belirtilen herhangi bir başvuru döneminde bitmesi durumunda bu durum ilgili Programın internet sayfasından duyurulur. Sözkonusu ilan tarihinden sonra yapılan başvurulara hibe desteği sağlanmaz.

 

Yukarıdaki son başvuru tarihleri ve bütçeye ilişkin açıklama, merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları için de geçerlidir.

 

BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ

 

Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir alt faaliyete ait 2012 başvuru formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Ulusal Ajansın internet sitesinde(www.ua.gov.tr) ilgili alt program veya faaliyetin sayfalarında yer alacaktır. İlgili sayfaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

 

2012 TOPLAM LLP BÜTÇESİ ve ALT PROGRAMLARA DAĞILIMI

 

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) için öngörülen toplam ülke merkezli faaliyetler kesin olmayan 2012 bütçesi 62.232.000,00 Avro olarak öngörülmektedir .

 

Öngörülen bu bütçenin LLP sekörel programları arasındaki ön-dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 
COMENIUS PROGRAMI : 9.723.000,00 Avro
ERASMUS PROGRAMI : 31.187.000,00 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI : 18.431.000,00 Avro
GRUNDTVIG PROGRAMI : 2.613.000,00 Avro
Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti : 278.000,00 Avro
 

Bu bütçelerin her bir program bünyesindeki alt faaliyetlere göre dağılımı ise, başvuru gerçekleşmelerine ve Merkez Başkanlığının program uygulama önceliklerine bağlı olarak, ilgili

anlaşma ve program kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleşmelere bağlı olarak, sektörel programlar arasında da bütçe aktarımları yapılabilecektir.

 
Detaylı bilgi için: www.ua.gov.tr