Hibeler

PİLOT PROJELER VE PİYASA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN PROJELER TEKLİF ÇAĞRISI 2012

MENU
Okunma : 897 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
 REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI - GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI
EKO-İNOVASYON(CIP EKO-İNOVASYON)
PİLOT PROJELER VE PİYASA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN PROJELER TEKLİF ÇAĞRISI 2012
 
Kapanış Tarihi
6 Eylül 2012 Saat 17:00'dir.
Değerlendirme
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik İcra Ajansı (EACI)
CIP Eko-İnovasyonun Desteklediği Projeler
Eko-yenilikçi teknik, ürün, süreç ve uygulamaların piyasaya ilk kez sunumunu gerçekleştiren ve piyasa ihtiyacını karşılayan, teknik olarak kanıtlanmış, ancak birtakım riskler nedeniyle piyasaya erişimi için teşvik ve desteğe ihtiyaç duyan projeler.
Hedefler
Daha çevre dostu ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin sunulması gibi eko-inovasyon alanlarında yeni ve entegre yaklaşımların benimsenmesidir.
Piyasaya erişim engellerini kaldırarak çevre dostu çözümlerin piyasada kullanımını teşvik etmektir. Çözümlerden kasıt yüksek katma değerli ürünler, süreçler, teknoloji ve hizmetlerdir.
KOBİ'lerin inovasyon kapasitelerinin artmasıdır.
2012 Proje Teklif Çağrısı’nın Öncelikli Alanları
Materyal geri dönüşümü
Sürdürülebilir inşaat ürünleri
Yiyecek ve içecek sektörü
Su
Yeşil işletmeler/akıllı alış veriş
Uygunluk Kriterleri
Bir ya da daha fazla sayıda tüzel kişilik tarafından
Süre
36 ay
Topluluk Eş Finansmanının Oranı
Topluluk eş finansmanı proje başına azami %50’dir.
Ayrılan Toplam Bütçe
Toplam indikatif bütçe 34.830.000 Avro’dur.
Sorularınız İçin
eip@sanayi.gov.tr
Detaylı Bilgi
http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/2012-ekoinovasyon-turkce--09052012113207.pdf
http://ec.europa.eu/ecoinnovation