Hibeler

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA 4. Bileşen

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA 4. Bileşen
 
Bu Teklif Çağrısının genel hedefi
Mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmak
Teklif çağrısının özel hedefleri
Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; özellikle müfredat, öğretmenler, öğrenme ortamları ve okul yöneticileri temel alınarak arttırılması,
Mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi,
Sosyal ortaklar, okullar, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve özel sektör arasında işbirliğinin teşvik edilmesi.
Teklif Çağrısının ana hedef grupları
Mesleki ve teknik eğitim kurumları,
Mesleki ortaokul, meslek lisesi ve meslek yüksek okullarındaki öğrenciler,
Mesleki ortaokul, meslek lisesi ve meslek yüksek okullarındaki öğretmenler, okul yöneticileri ve rehber öğretmenler,
Özel sektördeki usta öğreticiler,
Yükseköğretime devam edemeyen öğrenciler,
 Meslek lisesi ve meslek yüksek okul mezunları,
 Mesleki ve teknik eğitimde rol alan sosyal   ortaklar, STK’lar, işverenler ve işçiler
Teklif Çağrısı için ayrılan toplam indikatif tutar
16.000.000 Avro
Ayrıntılı Bilgi için
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları
Eğitim ve/veya öğretim kurumları
Memur sendikaları, işçi ve işveren sendikaları/konfederasyonları,
Organize sanayi bölgeleri
Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) temsil eden kuruluşlar
Mahalli idareler
Hibe Miktarları
Asgari tutar:100.000 Avro
Azami tutar: 250.000 Avro
Asgari oran: projenin tahmin edilen toplam uygun maliyetlerin %80’i,
 Azami oran:  projenin toplam uygun maliyetlerinin % 90’ı
Teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilecek faaliyet türleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ile ilgili Kurumların Kapasitesini Geliştirilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenleri ile ve Usta Öğreticilerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin ve Mezunlarının Pedagojik ve Mesleki Kapasitelerini Geliştirilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Hakkında Farkındalığın ve bu alandaki Sosyal Ortaklığın Arttırılması
Son Başvuru Tarihi
16.07.2012