Hibeler

İLGİLİ İŞ SEKTÖRLERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK AVRUPA ÇOK-PAYDAŞLI PLATFORMLARI

MENU
Okunma : 800 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)-GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)

İLGİLİ İŞ SEKTÖRLERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK AVRUPA ÇOK-PAYDAŞLI PLATFORMLARI

 

 
AB tarafından yapılması planlanan maksimum(toplam) finansman
Her bir proje için maksimum AB katkısı
600.000 Avro
 
200.000 Avro
Uygun maliyetlerin maksimum AB eş-finansman oranı
Proje bütçesinin maksimum %75’i
Uygun Başvuru Sahibi
§ Sektör odaklı işverenler/ iş örgütleri/ iş ağları
§ Bireysel, özel veya kamu şirketleri
§ İşçi sendikaları
§ STK’lar
§ Kamu otoriteleri
§ Akademik veya eğitim kuruluşları
 
Teklifler için son teslim tarihi
14/09/2012
Ayrıntılı bilgi için
Çağrının genel amacı
AB’de ilgili iş sektörlerinde diğer paydaşlarla işbirliği halinde kurumsal sosyal sorumluluk için bir stratejik yaklaşımla hareket etmeleri hususunda daha fazla işletmeye imkan sağlanması ve söz konusu işletmelerin teşvik edilmesidir.
Destek kapsamı
 Çok ortaklı bir kurumsal sosyal sorumluluk platformunun oluşturulması, desteklenmesi ve koordine edilmesi için destek sağlanacaktır.
Olası faaliyetler ve çıktıları
İlgili iş sektörüne dair temel sorunların belirlenmesi,
Çözüm stratejileri geliştirilmesi,
 Destek ve danışmanlık,
 İşletmeler ve paydaşlar tarafından bir takım kamu yararına uygun taahhütler,
İlerlemenin ortak bir şekilde değerlendirilebilmesi için denetim araçları.