Hibeler

SOSYAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ YOLUYLA AVRUPA ÇAPINDA DÜŞÜK SEZONDA SINIR ÖTESİ DEĞİŞİM

MENU
Okunma : 794 Tarih : 21 Temmuz 2017
 REKABET EDEBiLiRLiK VE YENiLiK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)- GiRiŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)
 SOSYAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ YOLUYLA AVRUPA ÇAPINDA DÜŞÜK SEZONDA SINIR ÖTESİ DEĞİŞİMİN KOLAYLAŞTIRILMASI
 
Çağrının genel amacı
Turizm ile ilgili kamu kurumlarını özel paydaşlarla birlikte çalışma hususunda desteklemektir.
Çağrı özel amaçları
Belirli ülkelerde CALYPSO yapısının kurulması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kamu-özel ortaklıklarını desteklemek
Düşük sezonda 4 CALYPSO hedef grubunun (Engelli kişiler, düşük gelirli aileler, yaşlılar, 18 ve 30 yaş arasındaki imkânları kısıtlı gençler) bir veya daha fazlası arasında milletlerarası karşılıklı değişimi desteklemek için kamu otoriteleri ve özel paydaşlar arasında ağ fırsatları sunarak işbirliğinin arttırılması
Belirli proje çıktılarının Calypso web platformunun kullanımıyla nasıl bağlantılı olacağının (eş-finansman periyodu sonrasında projenin devamının kolaylaştırılması için bir araç) örneklendirilmesi
Bilgi tabanını geliştirebilecek ilgili çalışmaların yapılması ve böylelikle düşük sezon değişiminin kolaylaştırılması.
AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman
450.000 Avro
Her bir proje için maksimum AB katkısı
150.000 Avro
Uygun maliyetlerin maksimum AB eş-finansman oranı
Proje bütçesinin maksimum %75’i
Uygun başvuru sahipleri
Turizmden sorumlu Ulusal Turizm Otoriteleri (Bakanlıklar)
Ulusal Turizm Örgütleri
Bölgesel otoriteler
Diğer yetkili kamu kurumları;
Faaliyetlerinin çoğu bölgesel/ulusal idareler tarafından fonlanan ve en az bir bölgeyi kapsayan kurumlar
Yukarıda bahse geçen kurumların denetimine tabi veya üyelerinin yarısından fazlası devlet tarafından atanan idari, yönetim veya denetim kuruluna sahip olan kurumlar. Bölgesel idareler veya kanun yoluyla tescilli benzer kamu kurumları,
Turizmle ilgili spesifik bir sektörü temsil eden şemsiye kuruluşlar (seyahat acentaları, tur operatörleri, destinasyon yönetimi şirketleri, sendikalar, tüketiciler, otelci, ulaşım vb)
Ticaret ve sanayi odaları veya benzer kurumlar ve onların şemsiye kurumları,
Ana faaliyeti turizm alanında olan kar amacı gütmeyen/ sivil toplum kuruluşları, dernekler, think-tanks, kamu veya özel kurum federasyonları.
Son Başvuru Tarihi
11 Temmuz 2012
Ayrıntılı Bilgi İçin