Hibeler

TEMATİK TURİZM ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİ

MENU
Okunma : 868 Tarih : 21 Temmuz 2017
REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)- GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK PROGRAMI (EIP)
 AVRUPA TURİZMİNİN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN BİR ARAÇ OLARAK ULUSLARARASI TEMATİK TURİZM ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİ
 
 
Çağrının genel amacı
Avrupa turizminin sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirliğini artırmak ve başta KOBİ’ler olmak üzere turizmle ilgili diğer paydaşlar arasında uluslararası işbirliğine uygun bir ortamın yaratılmasına katkı sağlamaktır.
Teklifin içerdiği alanlar
Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesi için yüksek potansiyelli uluslararası tematik ürünlerin güçlendirilmesi. Bu pazar alımını kolaylaştırmak için somut turist tekliflerinin/paketlerinin geliştirilmesini de içermektedir.
Ortak uluslararası tanıtım-iletişim faaliyetleri aracılığıyla ve potansiyel turistler ile diğer turizm paydaşlarına kapsamlı ve pratik bilginin sunulmasıyla uluslararası tematik turizm ürünlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi.
Kamu-özel ortaklıkları ve başta mikro ve küçük işletmeler olmak üzere turizm ile ilgili işletmelerinin uluslararası tematik turizm ürünleri ve aynı zamanda bölgesel kalkınma ile turizm tanıtım stratejilerine entegrasyonunun kolaylaştırılması.
AB tarafından yapılması planlanan maksimum finansman
1.250.000 Avro
Uygun maliyetlerin maksimum AB eş-finansman oranı
Proje bütçesinin maksimum %75’i
Her bir proje için maksimum AB katkısı
210.000 Avro
Ayrıntılı Bilgi İçin
Son başvuru tarihi
25 Temmuz 2012