Hibeler

JPI Urban Europe 2012 yılı 1. Ortak Çağrısı

MENU
Okunma : 845 Tarih : 21 Temmuz 2017
JPI Urban Europe 2012 yılı 1. Ortak Çağrısı-18 Haziran 2012
 
AMAÇLAR
Çağrı kapsamında araştırmacılardan politikacılara, iş dünyası temsilcilerinden sivil topluma kadar pek çok paydaşı bir araya getirerek yenilikçi ve etki odaklı bir yaklaşımla aralarındaki etkileşimi arttırmak hedeflenmektedir.
PROJE SÜRESİ
36 Ay
FAYDALANACAK KURULUŞLAR
•Austrian Research Promotion Agency (FFG, Avusturya)
•The Danish Council for Strategic Research (DASTI, Danimarka)
•The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES, Finlandiya)
•Dutch Institute for Advanced Logistics (DINALOG, Hollanda)
•Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO, Hollanda)
•Swedish ResearchCouncil for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS, İsveç)
•Department of Technology Development (VINNOVA, İsveç)
•Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, Türkiye)
DESTEK MİKTARI
2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.
SON BAŞVURU TARİHİ
18 Eylül 2012 tarihinde öğlen 11.59’da (CET- Ortak Avrupa Zaman Dilimine göre) kapanacaktır.
KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).
Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.