Hibeler

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YEREL VE ULUSAL STK´ LARIN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MENU
Okunma : 914 Tarih : 18 Temmuz 2012
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YEREL VE ULUSAL STK´ LARIN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI
 
18 Haziran 2012
 
Programın Hedefi
Kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda yerel ve ulusal STK’ların kapasite gelişiminin desteklenmesi, kadınlara yönelik hizmet sunan yerel yönetimlerle ortaklıklar geliştirilmesi ve desteklenmesidir.
Program Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler
Programın amaç ve hedeflerine uygun olarak aşağıda belirtilen tematik alanlardan bir veya birkaçı altında yürütülecek faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.
1) Yeni Yerel Kuruluşlar, Ortaklıklar ve İletişim Ağları Geliştirilmesi
2) Cinsiyete Dayalı Şiddet Mağdurlarına Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi
3) Cinsiyete Dayalı Şiddet Hakkında Farkındalık Artırılması
Program Kapsamında Faaliyetlerin Uygulanabileceği İller
Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon
Programın Bütçesi
Asgari Tutar
Azami Tutar
2.970.000 Avro
50.000 Avro
200.000 Avro
Uygun Başvuru Sahipleri
Tüzel kişiliğe haiz ve kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları
Son Başvuru Tarihi
27 Temmuz 2012, saat: 16:00
Ayrıntılı Bilgi İçin