Hibeler

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 18 Temmuz 2012

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HİBE PROGRAMI (CFCU/TR2009/0136.01-02) TEKLİF ÇAĞRISI

18 Haziran 2012

 

Projenin Hedefi
Çocuk eğitimi alanında paydaş olan gruplar arasında demokratik vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık seviyesinin güçlendirilmesidir
Program Kapsamında Desteklenecek Faaliyetler
- Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında model uygulamalar
- Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanlarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler
- Demokrasi ve insan hakları eğitimi ile ilgili web tabanlı e-learning uygulamaları
- Demokrasi ve insan hakları eğitimi alanlarında öğretmen, öğrenci ve ailelerin eğitimi
- Eğitim sektöründeki bütün aktörlere yönelik olarak farkındalık artırma faaliyetleri
- Eğitim kurumlarında demokratik eğitim ortamının oluşturulmasına yönelik faaliyetler
- İnsan hakları eğitimi alanında eğitim materyallerinin geliştirilmesi
- Öğrenci, öğretmen ve ailelerin okullarda karar alma süreçlerine katılımını artıracak faaliyetler
- Okullardaki sosyal kulüplerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler
Programın Bütçesi
Asgari Tutar
Azami Tutar
2.700.000 Avro
40.000 Avro
100.000 Avro
Uygun Başvuru Sahipleri
Sivil toplum kuruluşları, eğitim ve öğretim kuruluşları / okullar ( üniversiteler, meslek yüksek okulları) ve kamu eğitim öğretim kurumları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim okulları
Son Başvuru Tarihi:
20 Temmuz 2012, 16:00
Ayrıntılı Bilgi İçin