Hibeler

1003-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 19 Haziran 2012
1003-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
 
19 Haziran 2012
 
Amacı
Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Proje Bütçesi
Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL
Süresi
Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
Kimler Projede Yer Alabilir
Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar
Bursiyerler
Başvuru Dönemleri
Her çağrı konusu için çağrı takvimi (Birinci aşama ve ikinci aşama için son başvuru tarihleri, değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi) TÜBİTAK tarafından belirlenir ve çağrı metni ile birlikte ilan edilir.
Ayrıntılı Bilgi İçin