Hibeler

TÜBİTAK TARAFINDAN BAŞLATILAN ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI

MENU
Okunma : 829 Tarih : 21 Temmuz 2017
TÜBİTAK TARAFINDAN BAŞLATILAN ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI
DOLAŞIM PROGRAMI 4. ÇAĞRISI
 
Türkiye’nin araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefine katkı sağlamak amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin katkısını da alarak; 100 deneyimli bilim insanını/uzmanını, Türkiye’deki akademi ya da sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam etmek suretiyle araştırma yapmalarına olanak sağlayan 2236 kodlu yeni bir destek programını başlatıyor.
 
2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı’nın sağlayacağı imkanlar şu şekilde sıralanabilir:
  • ·         Araştırmalarını yurt dışından sürdüren Türk ya da yabancı araştırmacıların yurt içi araştırma ortamlarında çalışma yapmasına fırsat vermek,
  • ·         Her milletten katılım imkânı,
  • ·         Üniversite veya sanayi işbirliği ve katılımı,
  • ·         Proje konusunun araştırmacı ve ev sahibi kuruluş/araştırması tarafından belirlenmesi,
  • ·         20-24 ay (son çağrı 12 ay) destek sağlama imkânı,
  • ·         Araştırmacının yaşam, seyahat giderlerinin karşılanması,
  • ·         Araştırmacı için sosyal güvenlik ve sağlık sigortasının sağlanması,
  • ·         Araştırmacıya yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma fonu sağlanması,
2236 programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye
adresinden ulaşılabilir.