2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 05 Temmuz 2017
BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” ve “Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 24 Aralık 2012 tarihi itibariyle 20.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
 
Rehber ve Ekleri:
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Broşürü
Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı Başvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
Başvuru Süreci
Başvuru süreci Zihin Haritası,
KAYS-PFD Sistemi, 03 Ocak 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.
 
 

 

BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR52/12/RKBT
Türü
Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / KOBİ
Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Başvuru Başlangıç Zamanı
Son Başvuru Zamanı
24 Aralık 2012
03 Ocak 2013
12 Mart 2013
 Saat: 17:00
Bütçe
14.000.000 TL (On dört milyon Türk Lirası)
Destek Miktarı
Asgari
Azami
25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası)
400.000 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Oranı
%20 (yüzde yirmi )
%50 (yüzde elli)
Proje Bütçesi
50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)
2.000.000 (İki Milyon Türk Lirası)
Süre
6 (altı) ay
9 (dokuz) ay
Genel Amaç
Sanayi ve turizmde yerelin yenilikçi rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve bölge cazibesini artırmaktır.
Öncelikler
Öncelik 1: Makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması ve ihracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi.
 Öncelik 2: Rekabetçi yöntemlerle turizm sektörünün çeşitlendirilmesi.
 Öncelik 3:Ağaç, orman, mobilya ve gıda ürünlerinin imalatının desteklenerek bu sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler.
* Öncelik 1 Kapsamındaki Savunma Sanayine yönelik projeler kapsamında  sadece Konya ilinden
    teklif edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır.
 *Öncelik 3 kapsamında ise sadece Karaman ilinden  teklif edilen projeler değerlendirmeye alınacaktır.
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı
Başvuru Sahipleri:
Kar amacı güden;
a)      KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler,*
b)      Kar Amacı Güden Birlikler ve Kooperatifler,
c)      Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,
Proje Ortakları:
a)      KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler,*
b)      Kar Amacı Güden Birlikler ve Kooperatifler,
c)      Üniversiteler, Teknoketler ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları.
* 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı değişiklik işlenmiş haliyle (Karar Sayısı: 2012/3834) “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında KOBİ tanımına uyan işletmelerin İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması gerekmektedir.
Uygun iştirakçi(ler)
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortak(lar)ı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler
KAYS Yardım