Hibeler

ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÜZERİNE JAPONYA İLE PİLOT TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 947 Tarih : 21 Temmuz 2017
 

Araştırma ve İnovasyon Üzerine Japonya İle Pilot Teklif Çağrısı

Enerji depolama ve dağıtımı ile afetlere karşı direnç alanlarında pilot destek çağrısını konsorsiyum olacak şekilde açıklamıştır. 2 yıllık süre zarfında inovasyon boyutuyla çok uluslu araştırma projelerine açık bir çağrıdır. Araştırma projeleri çekirdek araştırma bileşeninden farklı olarak hareketlilik ve ağ oluşturma bileşenlerine sahip olması beklenmektedir. Bu çağrı 12 farklı ülkeden 15 fonlama organizasyonunun katılımı başlatılmıştır. 15 Kasım 2012 tarihine kadar tekliflerin toplanmasına açıktır.

Bu çağrıya katılan ülkeler Japonya,Türkiye,Almanya,İsviçre,Norveç,İspanya,İtalya,Fransa,Belçika,Macaristan,Romanya ve Slovakya'dır. Her ulusal ve bölgesel fon organizasyonu tarafından bu çağrı yönetilecektir. Bu yüzden her katılan fon organizasyonu ulusal/bölgesel fon düzenlemelerini uygulama hakkına sahip olabilecektir. Her proje konsorsiyumu en az 3 ortaklı olmalı ve 1'i Japonya'dan ve bu çağrıya katılan 2 farklı Avrupa ülkesinden oluşmalıdır. Proje teklifleri çağrı web sayfasında sağlanan tüm yönergelere uygun olarak elektronik ortamda hazırlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için http://www.concertjapan.eu/node/22 web sayfasına bakınız. Bütün ilgili dökümanlar web sayfasında yer almaktadır.