Hibeler

ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM ORANLARININ ARTTIRILMASI HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 877 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında yer alan Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı’nın teklif çağrısı 07.11.2012 tarihinde yayınlanmıştır
Hibe programının genel hedefiözellikle kız çocuklarının eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın geliştirilmesi ve eğitimin her seviyesinde katılımın arttırılması yoluyla insan sermayesine yatırımın arttırılması ve geliştirilmesidir.
 
Hibe Miktarı:
Toplam bütçesi 10.000.000 Avro olan hibe programı kapsamında faydalanıcılara
 
En az: 150.000 Euro
 
en Fazla : 250.000 Euro
tahsis edilecektir.
Hibe miktarı toplam bütçenin en az % 80 si en fazla % 90 i kadardır.
 
Proje Süresi : 10 - 12 ay arasında olmalıdır.
 
Son Başvuru Tarihi : Başvuruların son teslim tarihi 21 Aralık 2012, saat 16.00’dır.