Hibeler

4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI 2013 PROJE ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 805 Tarih : 21 Temmuz 2017

4004 Kodlu Çağrı Programının Amacı: 4004 kodlu Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir. Çağrı Kapsamı: Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/sid/464/pid/461/index.htm