Hibeler

TEMİZ ÇEVRE GİRİŞİMİ 2013 ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
TEMİZ ÇEVRE GİRİŞİMİ 2013 ÇAĞRISI
 
7. Çerçeve Programı Ortak Teknolojik Girişimleri kapsamında yürütülen Temiz Çevre Girişimi 2013 yılı İlk Çağrısı 17 Ocak 2013 tarihinde açılmıştır.
 
Havacılık alanında düşük karbon emisyonu sağlayan yeni teknolojilerin gelişmesini amaçlayan Temiz Çevre (Clean Sky) Ortak Teknoloji Girişimi bu çağrısında desteklenecek üst konu başlıklarını Eko-Dizayn (Eco-Design),Yeşil Bölgesel Uçaklar (Green Regional Aircraft), Yeşil Helikopterler (Green Rotorcraft), Sürdürülebilir ve Yeşil Motorlar (Sustainable and Green Engines), Akıllı Sabit Kanatlı Uçaklar (Smart Fixed Wing Aircraft), Yeşil Operasyonlar için Sistemler (Systems for Green Operation) olarak belirlemiştir.
 
Çağrıda belirlenen başlıklara uygun proje sahibi üniversiteler, KOBİ’ler, Araştırma Enstitüleri gibi tüm tüzel kişilik sahipleri başvuruda bulunabilmektedir. Son başvuru tarihi 18 Nisan 2013’ tür.