Hibeler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017

Her yıl Mayıs ve Eylül dönemlerinde, dernekler tarafından hazırlanan projelere destek sağlamaktadır 2013 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler, b) Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, c) Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler, d) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler, e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler, f) Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler, g) Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler. İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç 1 Nisan 2013 , Eylül Dönemi için 2 Nisan – 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.dernekler.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=919&lang=tr