Hibeler

YENİLİKÇİ KAMU İHALELERİNE DESTEK

MENU
Okunma : 862 Tarih : 21 Temmuz 2017

Tanımlama YENİLİKÇİ KAMU İHALELERİNE DESTEK Referans No ENT/CIP/11/C/N02C011 İlgili Alan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Son Başvuru Tarihi 28 Mayıs 2013 Amaçlar Çağrı ile kamu ihale organlarının hazırlayacağı işbirlikçi, yenilikçi ve sınırötesi projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı kapsamında kamu kurumlarının yenilikçi mal veya büyük ölçekli ticari bazda henüz mevcut olmayan hizmetler için gerçekleştireceği ihalelere yönelik olarak yenilikçi projeler geliştirmesi beklenmektedir. Faydalanacak Ülkeler 1) AB Üye Ülkeler 2) EFTA ülkeleri: İzlanda, Liechtenstein, Norveç; 3) Girişimcilik ve Yenilik Programına (CIP) katılan diğer ülkeler :Hırvatistan, Makedonya, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve İsrail. Faydalanacak Kuruluşlar Kamu İhalesi Oluşturan Kurumlar; yerel, bölgesel, ulusal düzeyde kamu ihalelerinde kalite ve verimlilik yükseltilmesi için çalışmalar yürüten kurumlar ( devlet hastaneleri, toplu taşıma operatörleri, ilgili bakanlıklar (örneğin, sağlık, çevre, adalet, vb), bakanlıklar, belediyeler, valilikler, polis veya yangın müdürlükleri, e-devlet yönetimler vb) Toplam Bütçe 6.350.000 Avro Proje Başına Destek Miktarı 3.150.000 Avro Hibe Oranı % 95 İrtibat E-mail: entr-cip-13N02C00@ec.europa.eu Yararlanıcılar İçin Kısa Not Projeler 2014 yılında başlamalıdır. Projeler en az 24 ay, en fazla 36 ay sürmelidir. Konsorsiyumda en az iki farklı ülkeden iki farklı kuruluş bulunmalıdır