Hibeler

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017

Genel hedefler; • Turizmin geniş kapsamı, farklı boyutları ve ülkenin turizm potansiyeliyle ilgili bilincin artması, • Turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi. • Turizm girişimciliğini teşvik ederek yerel rol modelleri oluşturulmasına zemin hazırlanması. • Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme topyekün bir katkı sağlanmasıdır. Özel hedefler; • Turizmle ilgili gerçekleştirilen proje ve çalışmaların niteliğinin ve niceliğinin artması, destinasyonların çoğalması, • Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışanlar ağı oluşmasıdır. • Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’na nasıl başvurulabilir? • Başvuru için öncelikle www.gelecekturizmde.com portalında yer alan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Formu doldurduktan sonra, son halini basılı olarak aşağıda belirtilen posta adresine referans kodu yazılarak kapalı zarfta taahhütlü posta ya da özel kurye ile veya elden teslim edilecektir: • (Referans kodu: STF/2013/01) • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı • Birlik Mahallesi 415.cadde No:11 Çankaya Ankara TÜRKİYE