Hibeler

ULUSLARARASI TEMATİK TURİZM ÜRÜNLERİNİN DESTEKLENMESİ VE TANITILMASI

MENU
Okunma : 810 Tarih : 21 Temmuz 2017

Avrupa turizminin rekabetçiliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması ve turizm ile ilgili paydaşların ve KOBİ´ lerin uluslararası işbirliğine elverişli bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda; 1) Uluslararası tematik turizm ürünleri çeşitliliğinin artırılması ve bu sayede sektörde rekabetçiliğin sağlanması 2) Bu ürünlerin geliştirilmesinde ve tanıtımında daha çok KOBİ´ lerin ve yerel otoritelerin yer almasını teşvik edilmesi 3) Rekabetçi ve sürdürülebilir uluslararası turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla uluslararası kamu-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=QdZVRHThdYFWjsJW3HKvv0nHzHXLMJ21Ft1Gnpl1vS5Jh2gZ6jCp!-875810328?callIdentifier=70-G-ENT-CIP-13-B-N03S04&specificProgram=EIP